Brandsäkerhet hos Corem

Våra tankar kring brandsäkerhet.

Brandsäkerhet hos Corem

Bränder kostar företag i Sverige enorma summor pengar varje år och orsakar problem och störningar i verksamheten. Genom att arbeta systematiskt med att förhindra bränder minskar vi risken för att företag och byggnader ska drabbas.

För att förhindra att bränder uppstår behöver man kunskap om bränders uppkomst och spridning men även brandutrustning för att kunna bekämpa en brand i ett tidigt skede. Corems målsättning med ett aktivt brandskyddsarbete är att minska risken för brand och vi har därför grundläggande styrdokumentet för brandskyddsarbetet inom bolaget.

Alla anställda, samarbetspartners och konsulter inom vår organisation är skyldiga att agera i enlighet med denna. Det innebär att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från framtagna riktlinjer.

För våra hyresgäster rekommendera vi att ni arbetar aktivt med ert brandskydd, har en brandskyddsorganisation och riktlinjer för hur brandskyddsarbetet ska bedrivas. På följande sidor har vi samlat material och information om lagstiftning, ansvar och exempel på hur det systematiska brandskyddsarbetet kan bedrivas.

Ni hittar även mallar och informationsfilmer som är fria att använda och visa för er personal i syfte att upplysa om brandrisker i er verksamhet.

Tack för att ni tar brandsäkerhet på stort allvar och tveka inte att ta kontakt med oss om ni har funderingar kring ert brandskydd.

 

Vill du veta mer?

Om ni har funderingar kring ert brandskyddsarbete eller behöver diskutera åtgärder i era lokaler, tveka inte att ta kontakt med vår Risk Manager som gärna svarar på frågor kring arbetet med brandsäkerhet.

Stefan Ehn
Risk Manager
010-482 70 30

Skicka email