Projektutveckling

Vi skapar sammanhang som får våra medmänniskor att trivas arbetsplatsen, i bostaden och längs vägen.

Projektutveckling

Som aktiv stads- och projektutvecklare arbetar Corem med att stärka och utveckla attraktiva fastigheter, miljöer och platser. Genom att vara en lyhörd, långsiktig och engagerad partner skapar vi fastigheter för framtiden som stärker platsers värden, har förbättrade kassaflöden och genererar nya affärsmöjligheter. Långsiktiga värden skapas genom strategiska fastighetsinvesteringar och förädling av fastigheter. Genom långsiktigt hållbara investeringar skapar vi stadsmiljöer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och ökar fastigheternas värde.

Investeringarna sker ofta i samband med uthyrningar för nyetablering och i syfte att anpassa samt modernisera lokaler och därigenom förbättra kassaflödet. Projektverksamheten bidrar till större flexibilitet för att möta hyresgästers förändrade lokalbehov samt utveckla och skapa mervärden inom fastighetsbeståndet.

Corems projektutveckling i siffror

3

Antal pågående projekt över 50 mkr

954

Återstående investering

mkr

Utvalda projekt

Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Corem också.

Läs mer om framtidens Kista
Visionsbild Globen Shopping i Söderstaden.

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen.

En plats och ett sammanhang där möjlighet ges att bidra till varandras framgång.

Läs mer om UBP

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke intill stadens resecentrum.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och är beläget vid norra infarten till Örebro centrum.

Läs mer om Örebro

Kungstorget, Uppsala

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Corem Kungstorget.

Öster om Kungsgatan utvecklar Corem byggrätter för ett nytt och modernt kontors- och handelskluster.

Läs mer om Kungstorget
1245 Broadway

New York

Corem utvecklar fastigheter på Manhattan

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York