Hållbara leverantörsled

Genom samverkan stärker vi branschens hållbarhetsfokus.

Vårt arbete för hållbara leverantörsled

För Corem och andra fastighetsbolag ligger många hållbarhetsrelaterade risker utanför den egna kärnverksamheten. Att ta ett socialt och miljömässigt ansvar i affärsrelationen med leverantörer blir därför allt viktigare för att säkerställa en hållbar verksamhet. Corem arbetar med kravställning genom vår uppförandekod för leverantörer, vilken leverantörer ska signera och följa. Uppföljning sker genom självskattningsformulär och skrivbordsrevisioner.

För att effektivisera och stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus har Corem tillsammans med fem andra större fastighetsbolag utvecklat en samordnad leverantörsuppföljning – Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled, även benämnt som FIHL. Initiativet bygger på ett enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn. Via initiativet kan fler företag samverka, vilket underlättar för de beställande bolagen men även för leverantörer då kravställningen från fastighetsbolagen likriktas. Genom att samverka flyttar vi tillsammans fram branschens postitioner och skapar synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete.

Samarbete är en framgångsfaktor

FIHL initierades år 2020 och stod under 2022 klart för lansering. Nu bjuds fler fastighetsbolag in att bli en del av initiativet.

Pressmeddelande

Corems uppförandekod för leverantörer

Corem har nolltollerans mot all form av fusk, brott och överträdelser vad gäller arbetsvillkor, miljö och korruption. Alla leverantörer förväntas signera och följa uppförandekoden.

Ladda ned uppförandekoden

Kontakta oss

teresa_mattison

Vill du veta mer om FIHL?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson.

”Corem vill inspirera fler till att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Genom att samverka flyttar vi tillsammans fram branschens positioner.”

Skicka mail