Prospekt: Aktier och obligationer etc.

Välkommen att ta del av prospekt och övrig information avseende obligationslån, aktier och notering.

Information om obligationer emitterade av Klövern AB (under 2022 namnändrat till Corem Kelly AB) finns tillgängligt på följande länk.

Corems gröna ramverk

Corems ramverk för grön finansiering ligger till grund när Corem emitterar gröna obligationer, där emissionslikviden används till att finansiera investeringar som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Ramverket har sin tyngdpunkt i gröna och energieffektiva byggnader, men innefattar även investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.

Corems gröna ramverk har utvärderats av den oberoende aktören Cicero Shades of Green och fått omdömet Medium Green.

Att ge ut gröna obligationer är ett sätt för Corem att främja hållbar utveckling samtidigt som det ger ökade möjligheter att finansiera lönsamma projekt och tillgångar. Ramverket gör att investerare på ett transparent sätt kan säkerställa att obligationerna är gröna och beskriver hur de gröna projekten väljs ut, redovisas, rapporteras och granskas.

Corem släpper årligen rapport över hur likvid i dess gröna obligationer använts.

Investerarrapport 2023 Gröna obligationer ISIN SE0013104205, SE0015192521, SE0017132681, SE0013104361

Dokument

Revisors rapport över översiktlig granskning av Corem Property Group AB (publ):s investerarrapport gröna obligationer

Corem ESG Questionnaire april 2024

Corems gröna ramverk, 2023

Green Framework Second Opinion, Cicero

Investerarrapport 2022 Grön obligation ISIN SE0015192521, SE0015962154, SE0017132681, SE0013104205, SE0013104361

Årsrapport 2021 Grön obligation ISIN SE0015192521, SE0015962154, SE0011063163, SE0013104205, SE0013104361

Certifikat

Certifikat fungerar på samma sätt som obligationer med den skillnaden att löptiden är begränsad till max 364 dagar. Corems certifikatsprogram handlas via Danske Bank, Nordea och Swedbank. Programmet har ett rambelopp om 5 000 mkr.

Informationsbroschyr certifikatprogram 5 000 mkr

Avslutade obligationer

ISIN Löptid Rambelopp Ränta Typ Dokument
SE0015192521 okt 2020/april 2024
Avslutad
2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt Prospekt grön obligation,2021-02-19

Prospekt grön obligation, 2020-11-20

Agency agreement

Notice of Change of Control 2021-03-03

SE0015962154 maj 2021/nov 2023
Avslutad
2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt Prospekt grön obligation, 2021-06-18

Terms and Conditions 2021-05-19

SE0013877008 feb 2020 / feb 2023
Avslutad
2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt Återköpsdokument –
Tender Information Document 2022-09-22

Tillbakadraget 2022-09-27Obligationsprospekt

Notice of Change of Control 2021-03-03

SE0011063163 apr 2018/apr 2022
Avslutad
2 350 mkr Rörlig Icke säkerställt Återköpsdokument –
Tender Information Document 2022-01-10
SE0010894931 feb 2018 / feb 2021
Avslutad
1 000 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt

Återköpsdokument – Tender Information document

Notice of call for Voluntary total redemption (call option)

SE0009606601 mar 2017 / mar 2020
Avslutad
1 000 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt
SE0008294250 maj 2016 / nov 2019
Avslutad
750 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt 

Notice of call for Voluntary total redemption (call option)

SE0006593992 dec 2014 / maj 2019
Avslutad
750 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt
SE0006887923 apr 2015 / apr 2018
Avslutad
750 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt

Tilläggsprospekt

Notice of call for Voluntary total redemption (call option)

SE0005878352 apr 2014 / apr 2017
Avslutad
500 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt 
SE0005162856 maj 2013 / maj 2015
Avslutad
300 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt 
SE0003963586 maj 2011 / maj 2016
Avslutad
300 mkr Rörlig Icke säkerställt Obligationsprospekt 
SE0003395656 jul 2010 / jul 2015
Avslutad
500 mkr Fast Icke säkerställt Obligationsprospekt