Miljöcertifierade byggnader

Corem miljöcertifierar byggnader och erbjuder hållbara tjänster.

Corems miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är viktigt ur flera aspekter. Det är ett bevis på att våra byggnader har en låg miljöpåverkan och hög kvalitet. Det ger oss ett ramverk för att arbeta med ständiga förbättringar och det efterfrågas av våra hyresgäster som ställer höga miljökrav. Miljöcertifierade byggnader tillsammans med låg energianvändning är också en förutsättning för vår gröna finansiering.

Corems ambition är att byggnader motsvarande minst hälften av det totala fastighetsvärdet ska utgöra gröna tillgångar år 2025. För att nå den målsättningen arbetar vi brett med energiprojekt, styrning och optimering av energi, att minska klimatavtrycket när vi bygger och renoverar, samt miljöcertifieringar.

Önskar ni lokaler i någon av våra miljöcertifierade byggnader? Kontaktuppgifter till våra lokala enhetskontor hittar ni här.

Certifieringar i Corems verksamhet

Miljöcertifiering

BREEAM

Corem använder både BREEAM-SE och BREEAM In-Use. BREEAM är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Certifieringen omfattar bl.a. energi, vattenanvändning, hälsa och välmående, och ekologi.

Läs mer

Miljöcertifiering

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en svensk certifiering utvecklad av Sweden Green Building Council. Certifieringen bygger på sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Corem certifierar främst enligt Miljöbyggnad Silver och Guld vid nyproduktion eller större ombyggnationer.

Läs mer

Miljöcertifiering

LEED

LEED är ett globalt certifieringssystem och anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet. Det är utvecklat och administrerat av U.S. Green Building Council och bygger på åtta mål för att minska byggnadens miljöpåverkan och förbättra hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Läs mer

Energicertifiering

GreenBuildning

GreenBuilding är en energicertifiering som innebär att byggnadens energianvändning minskats med minst 25% eller att den använder minst 25% mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Flera av Corems logistikfastigheter är certifierade enligt GreenBuildning.

Läs mer

Miljödiplomerad verksamhet

Svensk Miljöbas

Corem är en miljödiplomerad verksamhet enligt kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Det innebär att Corems miljöarbete kvalitetssäkras genom årlig granskning och att vi bedriver ett aktivt och strukturerat arbete för ständigt minskad miljöpåverkan i alla våra fastigheter.

Läs mer

Stockholm

BREEAM In-Use Very Good

En plats för hållbarhet, välmående och hälsa.

Solna Gate är en av våra fastigheter certifierade enligt BREEAM In-Use nivå Very Good. Förutom omfattande energiprojekt som förbättrar fastighetens energiprestanda och ett uttalat återbrukstänk så har utemiljön anpassats för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Runt byggnaden hittas utomhusgym, walk-n’-talk-slinga och utomhus-yoga. Utöver det omvandlas gräsytor till ängsmark, planteringarna förvaltas med pollinatörer i fokus och skogsgläntan intill är försedd med fågelholkar och insekthotell.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

Göteborg

Miljöbyggnad Silver

En modern destination för möten och upplevelser.

Åby Arena består av Åbytravet och intilliggande hotellanläggning där man även finner kontor, restauranger och en av Sveriges största padelanläggningar. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Åby i Mölndal, Göteborg, är en växande stadsdel. Området utvecklas med bostäder, badanläggning, och flera större fastighetsprojekt. Åby Arena intill Mölndals centrum är en modern destination för möten och upplevelser. Goda kommunikationer gör det enkelt att ta sig till och från centrala Göteborg samtidigt som destinationen i sig erbjuder allt man behöver.

Se våra lediga lokaler här.

 

 

Malmö

BREEAM In-Use Very Good

Inspirerande kontor och en välkomnande entré.

En av våra senaste byggnader att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use nivå Very Good är Stapelbädden 4 i Västra hamnen, Malmö. Det populära området, beläget mellan centralstationen och havet, har vuxit fram de senaste 10 åren och har en modern framtoning. Fastigheten i 5 våningsplan har en hög teknisk standard, fin arkitektur och en välkomnande entré. Stadsbussar som passerar direkt utanför fastigheten och det centrala läget gör det enkelt att resa och leva klimatsmart.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

Corem i världen

LEED

28&7 och 1245 Broadway, New York

Corem äger två fastigheter i New York,  28&7 och 1245 Broadway, som båda är certifierade enligt LEED Gold.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Lediga lokaler

BREEAM In-Use Very Good

Kalvebod Brygge 32, Köpenhamn

Kalvebod Brygge 32 är en av Corems fastigheter belägen i centrala Köpenhamn. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use nivå Very Good. Välkommen att kontakta oss!

Skicka email