Till dig som är leverantör

Som leverantör är du en viktig del av Corems verksamhet. Tillsammans gör vi det möjligt att leverera värdeskapande lokaler och tjänster till våra kunder.

Alla inköp inom Corem ska kännetecknas av affärsmässighet, transparens och ansvarsfullhet. Som del i vårt erbjudande till kund är det viktigt att leverantörer av varor och tjänster följer samma krav på miljöhänsyn, socialt ansvar och affärsetik som Corem ställer på sin egen verksamhet.

 

Till dig som vill bli leverantör till Corem

Vi arbetar dagligen med många olika samarbetspartners.

Är du intresserad av att arbeta med oss, kontakta info@corem.se med en intresseanmälan.

Skicka email till oss