Resurseffektivitet

Vi skapar klimatsmarta kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik.

En resurseffektiv verksamhet

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan bland annat genom avfall och materialanvändning. Särskilt klimatpåverkan från ny- och ombyggnationer är en av branschens stora utmaningar. Att ta kontroll över sitt klimatavtryck från byggnationer och systematiskt minska påverkan är av stor vikt för att nå vårt mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2035.

Vi arbetar för ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan i alla byggprojekt. Genom vårt fokus på återbruk i förvaltning och hyresgästanpassningar kan Corem erbjuda hyresgäster klimatsmarta metoder vid förändringar av både nya och befintliga lokaler.

Corem är en del av CCBuild (Centrum för Cirkulärt byggande) och Klimatarena Stockholm som verkar för en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor.

Ett urval av Corems återbruksprojekt

Kista Gate, Stockholm

Corems största återbrukskontor.

Återbrukskontoret i Kista Gate består av 90 procent återbrukat material i form av tekniska installationer, byggmaterial och inredning. Kontoret på 1210 kvadratmeter är Corems hittills största återbruksprojekt.

Klimatbesparing (CO2e):

55 ton

Läs mer

Kungsporten, Uppsala

En klimatsmart transformation

Ett tidigare tryckeri transformerades till ett kontor med fokus på gemenskap, kulturbyggande och sociala möten. I projektet återbrukades pentryn, vitvaror och över 80 procent av den lösa inredningen.

Klimatbesparing (CO2e):

16,4 ton

Läs mer

Klimatsmarta kontor utan avkall på komfort, kvalitet och estetik

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra medvetna val och minska sitt klimatavtryck. Det gör vi bland annat genom att erbjuda lokalanpassningar med fokus på återbruk och klimatsmarta materialval. Med kunskap och kompetens från våra referensprojekt kan vi i varje unikt projekt ta tillvara på det bästa i varje lokal. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

CCBuild - Samverkan och cirkulärt byggande

Corem är med i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. CCBuild är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Genom CCBuild är Corem med och driver utvecklingen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Läs mer