GDPR

Villkor för webbplatsen.

Användarvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller för din användning av webbplatsen www.corem.se (”Webbplatsen”) som tillhandahålls av Corem Property Group AB (publ), organisationsnummer 556463-9440 (”Corem”, ”vi” eller ”oss”), e-post: info@corem.se.

Information på webbplatsen

Informationen som publiceras på Webbplatsen innehåller ungefärliga uppgifter om framtida projekt, såsom planerade byggprojekt, affärsplaner m.m. Informationen kan inte tolkas som ett anbud, erbjudande om eller anslutning till finansiella instrument, investering eller rådgivning inom skatt eller juridik. Denna information har tagits fram i ett tidigt skede och avvikelser i förhållande till kontrakt och andra handlingar kan därför förekomma.

Information du lämnar i formulär

På Webbplatsen finns olika formulär som du använder för att kontakta oss gällande olika typer av ärenden, t.ex. frågor, serviceanmälan, intresseanmälningar, tävlingar och nyhetsbrev. Vi tar IT-säkerhet på stort allvar och uppladdning av material på Webbplatsen som innehåller virus eller på annat sätt äventyrar säkerheten eller strider mot tillämplig lag är inte tillåten.

Kampanjer och tävlingar

Vi finns representerade på sociala medier, såsom t.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube. Om du vill länka till oss, använda gärna hashtag; #Corem eller @CoremPropertyGroup. Om du taggar oss enligt ovan samtycker du till att vi får använda dina taggade bilder i marknadsföringssyfte för våra tjänster.

För att delta i de tävlingar som tillhandahålls genom Webbplatsen måste du ha fyllt 13 år. De tävlingar som vi anordnar kan även vara kombinerade med andra särskilda villkor för deltagande, dessa villkor kommer presenteras i anslutning till tävlingen. Om inte annat anges skriftligen så betalas eventuell vinstskatt av vinnaren ifråga.

Innehåll

Allt material på Webbplatsen, däribland upphovsrättsskyddat material, varumärken och bilder tillhör i sin helhet Corem eller Corems licensgivare och får inte kopieras, ändras eller på annat sätt förfogas över av annan än Corem. Delning av materialet får ske enbart i den mån det, enligt vår uppfattning, inte är till nackdel för oss.

All användning av verktyg för att samla in, kopiera, länka och/eller vidaredistribuera information och material på och/eller från vår Webbplats, genom t.ex. s.k. ”scraping”, ”framing”, webbspindlar, bots, crawlers, avatars eller andra typer av intelligenta agenter är förbjuden.

Tredjepartstjänster

Vår Webbplats kan komma att integreras med, eller länka till, tredjeparttjänster för t.ex. kommunikation och support. Din användning av, och interaktion med, dessa tredjepartstjänster kan omfattas av dennes tredjepartstjänsts villkor.

Ändring av dessa villkor

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor vid behov. De uppdaterade villkoren kommer att publiceras på www.corem.se.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor med anledning av dessa villkor hör av dig till Corem Property Group AB
info@corem.se