Energi

Tillsammans för minskad energianvändning.

En än mer energieffektiv och fossilfri verksamhet till 2030

Att minska energianvändningen och gå över helt till förnybar och fossilfri energi är centralt för klimatomställningen. Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige och branschen har därmed stora möjligheter att bidra till en positiv utveckling.

För Corem har energifrågan alltid stått högt upp på agendan. Det syns inte minst genom att Corems energianvändning per kvadratmeter har minskat med strax över 20 procent de senaste fem åren, från 99,9 kWh/kvm 2018 till 77,7 kWh/kvm 2022. Det långsiktiga målet är att den genomsnittliga energianvändningen ska vara högst 65 kWh/kvm år 2030. För att nå ett så utmanande mål arbetar Corem systematiskt med energiprojekt och investeringar i innovativ teknik, samt med löpande driftoptimering och kompetensutveckling.

Utöver energieffektivisering är övergången till förnybar och fossilfri energi en avgörande del i arbetet mot Corems långsiktiga mål om klimatneutralitet 2035. Redan 2025 ska Corems fastighetsförvaltning vara klimatneutral med avseende på fastighetsenergi och driftbilar.

Energi i korthet

Förnybar energi

100 procent förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft.

I mer än 10 år har Corem stöttat utbyggnaden av förnybar elproduktion genom att enbart köpa förnybar el. Att endast köpa förnybar el är bland de enklaste och viktigaste sakerna vi kan göra för att skapa klimatsmarta lokaler och kontor.

Proptech

Energieffektivisering genom AI.

Corem arbetar med AI-teknik från proptechbolaget Myrspoven. I köpcentret Caroli har effektiv driftoptimering ihop med tekniken lett till mer än halverad energianvänding.

Läs mer

Energioptimering

Gemensamt initiativ för att spara energi.

Under hösten 2022 gick Corem och flera andra fastighetsbolag samman i en gemensam kampanj för energibesparing under hashtaggen #HusförHus.

Läs mer
Kista-gate-solceller

Förnybar energi

Stor solcellsanläggning i Linköping.

Vi producerar egen solel genom att installera solceller på många av våra fastigheter. En av Corems största solcellsanläggningar installerades i Linköping under 2022. Anläggningen kan producera över 200 000 kWh per år vilket motsvarar hushållsel till mer än 40 villor.

Grönt hyresavtal

Tillsammans för en hållbar framtid.

Ett grönt hyresavtal innebär att du som hyresgäst hos Corem är med och bidrar till minskad klimatpåverkan och ett grönare näringsliv.

Läs mer
elbilio1

Elbilpool

Ett smidigt och klimatsmart resealternativ.

Tillsammans med Elbilio erbjuder vi förhyrning av elbilar, både privat och i tjänsten.

Läs mer

Tillsammans med våra kunder

Vi vill stötta våra hyresgäster i deras arbete för att vara så klimatsmarta och energieffektiva som möjligt. Det gör vi genom att kontinuerligt arbeta med energioptimering och att sänka klimatavtrycket från våra fastigheter.

Som hyresgäst hos oss hjälper vi er att göra medvetna val som minskar er verksamhets klimatpåverkan. Vi erbjuder gröna hyresavtal, återbruk i hyresgästanpassningar och guider för hur ni skapar ett hållbart kontor.

Ladda ner och ta del av våra tips!

Guide - Energi och inomhusklimat

Energi i siffror

Uppföljning och transparent rapportering är en viktig del av vårt strategiska energiarbete. I Corems års- och hållbarhetsredovising sammanställs årligen verksamhetens energianvändning och klimatpåverkan.

Läs mer