Kopparhusen

Ett modernt stadskvarterhistorisk mark.

Kopparhusen, Norrköping

Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap hittar ni Kopparhusen – ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer. Kopparhusen har en stark karaktär och en tydlig koppling till områdets industriarv med metallklädda fasader i textilliknande mönster och trivsamma innergårdar i tegel. Projektet Kopparhusen färdigställdes under första halvåret 2020.

Det nya kvarteret med sammanlagt 15 000 kvm byggrätter samt garage ligger vid Kungsgatan och St Persgatan och blir en viktig del i förtätningen av Norrköping. Kopparhusen bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park.

Kopparhusen med sina metallklädda fasader i textilliknande mönster och trivsamma innergårdar i tegel.

För att säkerställa att de högt ställda målen med Kopparhusen uppfylldes utvecklade Corem projektet i nära samarbete med flera partners. Kvarterets utformning och framtida användning har vuxit fram i samråd med Norrköpings kommun. För kvarterets bostäder samarbetar man med stadens största bostadsföretag, Hyresbostäder, och för den arkitektoniska utformningen står Utopia Arkitekter.

De yttre fasaderna kläs i lackad plåt i ett mönster med tydlig koppling till textilen som en gång producerades i områdets fabriker. Insidan av kvarteret blir i tegel och kommer att utformas som en varierad och omsorgsfullt formgiven torgyta med utrymme för restauranger, caféer, umgänge och rekreation.

Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder.

Kontorshuset certifieras ej, men byggs i enlighet med krav som ställs för Miljöbyggnad Silver.

 

Kopparhusen skapar med sitt läge, form och innehåll en intressant och attraktiv mötesplats för innovation, kreativitet och tillväxt. Blandningen av kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och caféer ger en stark stadskänsla med platser för arbete, möten och umgänge

Mikael Forkner

Regionchef på Corem

Vår utmaning har varit att skapa ett vackert, modernt och stadsmässigt uttryck som särskiljer sig från omgivningen men ändå inrättar sig följsamt i stadsbilden. Resultatet är ett kvarter med varierade former och höjder och högkvalitativa material som blir en självklar del av det gamla industrilandskapet.

Emma Jonsteg

Vd på Utopia Arkitekter

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Mikael Forkner för att få mer information om Kopparhusen.

Skicka email