Aviseringsalternativ

Bli klimatsmartare tillsammans med oss.

Aviseringsalternativ

Hjälp oss att minska vår förbrukning av papper. Även om konsumtionen av papper i Sverige har minskat de senaste åren använder vi fortfarande 5 gånger så mycket papper som världsgenomsnittet (källa: Naturskyddsföreningen).

Det är klimatsmart att minska användningen av papper genom att istället använda skogsråvaran där den verkligen behövs. Skogen används för energi till både uppvärmning och fordonsbränslen, byggnadsmaterial, tyg och mycket annat. Trä kan på många områden ersätta fossila material och därför vara en bättre lösning ur klimatsynpunkt. Skogen ska alltså räcka till mycket.

Genom att gå över till elektronisk faktura gör du ett klimatsmart val och tillsammans bidrar vi till att spara skog.

Psst, visste du att ett ton papper som inte används sparar 16 träd.

PDF faktura

Vad är PDF faktura?
PDF fakturan är samma sak som en pappersfaktura som skickas digitalt till er e-postadress istället för på papper med vanlig post. PDF fakturan ser ut precis som pappersfakturan och ni måste själva fylla i de uppgifter som krävs för att betala fakturan.

Vem kan få PDF faktura?
Corem kan maila hyresavierna som PDF till alla företag och privatpersoner som har en e-postadress.

Varför ska jag ha PDF faktura?
Att få fakturan mailad som PDF är självklart ett mer miljövänligt alternativ till vanlig pappersfaktura, men det är även ett tryggare leveranssätt och ni har alltid åtkomst till era fakturor när ni har tillgång till er e-post. För företag med ett fakturahanteringssystem som kan läsa in PDF fakturor minskar den manuella hanteringen avsevärt och därmed även kostnaderna.

Hur anmäler jag mig för PDF faktura?
Skicka ett mail med den e-postadress ni vill att fakturorna mailas till samt ert organisations- eller personnummer så ser vi till att alla era kommande hyresavier skickas som PDF.

Skicka email

E-faktura

Vad är e-faktura?
E-faktura är i stort sett samma sak som en vanlig pappersfaktura fast den skickas elektroniskt till internetbanken och internetbankens mobilapp. Den största skillnaden är att alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda så allt du behöver göra är att godkänna e-fakturan med hjälp av BankID eller Mobilt BankID.

Vem kan få e-faktura?
Corem kan skicka e-fakturor till både privatpersoner och företag. För att ta emot e-fakturor via er bank måste ni ha internetbanken samt vara ansluten till tjänsten e-faktura.

Varför ska vi ha e-faktura?
E-faktura via er bank är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ till pappersfakturor då den levereras helt elektroniskt. De flesta banker erbjuder möjligheten att betala e-fakturan per automatik på förfallodagen vilket medför att ni inte riskerar att missa någon betalning och slipper onödiga påminnelse- och inkassokostnader. Ni kan enkelt att ta emot och betala e-fakturor var ni än befinner er och alla e-fakturor finns tillgängliga via banken i minst 18 månader.

Hur får vi e-faktura från Corem?
Ni anmäler er för e-faktura på er internetbank. Leta upp Corem eller First Office som betalningsmottagare och fyll i de uppgifter som efterfrågas.

EDI faktura

Vad är EDI faktura?
EDI är en standard för elektroniska fakturor och andra elektroniska dokument. EDI står för Electronic Data Interchange och är mer strukturerat än en ”vanlig” e-faktura. EDI fakturan skickas elektroniskt direkt in till företagets fakturahanteringssystem.

Vem kan få EDI faktura?
För att kunna få EDI faktura måste ditt företag ha ett fakturahanteringssystem kopplat till en VAN-operatör.

Varför ska vi ha EDI faktura?
Med EDI faktura slipper ni tidsödande och kostsam manuell hantering av fakturor. Ledtiderna kortas eftersom fakturan går direkt in i ert ekonomisystem och snabbt når rätt person. Samtidigt blir kontroll och spårbarhet bättre och det innebär självfallet även en stor miljövinst när pappersfakturor inte behöver skrivas ut och skickas med post.

Hur får vi EDI faktura från Corem?
Ta kontakt med en av de VAN-operatörer som finns på marknaden för att skaffa en tjänst för att ta emot EDI faktura. När uppsättningen med ert fakturahanteringssystem är klart mailar ni därefter namnet på VAN-operatören, ert GLN-nummer samt fakturareferens till oss så skickar vi alla era kommande hyresavier som EDI.

Skicka email

Autogiro

Vad är autogiro?
Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt och innebär att kontoinnehavaren ger betalningsmottagaren fullmakt att dra pengar från kontot på fakturans förfallodag. Fakturan skickas ut per post på papper men ni kan självklart välja att få fakturan via en digital lösning som t ex. PDF faktura eller e-faktura som är miljövänliga alternativ till pappersfaktura.

Vem kan teckna sig för autogiro?
Privatpersoner och företag kan ansluta autogiro till ett av sina konton på internetbanken eller genom att underteckna ett autogiromedgivande.

Varför ska vi ha autogiro?
Autogiro är ett enkelt sätt att sköta betalningar av återkommande fakturor på ett enkelt och bekymmersfritt sätt. Rätt belopp dras automatiskt från kontot och ni slipper hålla koll på förfallodagar. Det enda ni behöver säkerställa är att det finns pengar på kontot som autogirot är kopplat till.

För att göra ett miljövänligare val kan autogirot med fördel kombineras med PDF faktura eller e-faktura. Då får ni fakturan helt elektroniskt och pengarna dras från ert konto per automatik på förfallodagen. Enkelt och klimatsmart!

Hur tecknar vi ett medgivande för autogiro?
Skicka oss ett mail med ert organisations- eller personnummer samt avtalsnummer så skickar vi ut ett autogiromedgivande som ni fyller i och returnerar till oss.

Skicka email