Fastigheter

Fastigheter i attraktiva lägen, som hjälper dig utveckla din affär

Corems fastigheter

Corems fastigheter är geografiskt väl koncentrerat och samlat i attraktiva lägen kring Sveriges största städer, tillväxtorter och logistiska nav.

Genom att Corems portfölj av fastigheter för citynära logistik nu kombineras med det breda fastighetsbestånd med tonvikt på kontor som tillkommit genom förvärvet av Klövern har vi ett brett produkt- och kunderbjudande, med fortsatt fokus på långsiktigt, hållbart ägande, kontinuerlig förädling och stadsutveckling.

Per den 31 mars 2022 bestod Corems fastighetsbestånd av 507 förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar area om 3 411 tkvm och ett samlat marknadsvärde om 83 869 mkr. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Stockholm med cirka 42 procent av fastighetsvärdet. Av den uthyrbara ytan ligger tyngdpunkten på kontor och logistik, med 59 procent respektive 22 procent.

Fastighetsförteckning Corem 2022-03-31

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Corems fastighetschef Anna Lidhagen Ohlsén för mer information om våra fastigheter.

Skicka email