Bolagsledning

I Corems ledning ingår fyra befattningshavare med olika ansvarsområden.

Eva Landén

VD/CEO

eva.landen@corem.se

Född:
 1965

Utbildning:
 Civilekonom

Arbetslivserfarenhet:
 Eva har tidigare varit CFO och Vice VD på Corem, ekonomichef på Bonnier Cityfastigheter och innan dess auktoriserad revisor hos PwC. Eva är styrelseledamot i Klövern AB och styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB.

Innehav per 31 december 2021:
 Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 56 570, stamaktie D: 279.

Anna-Karin Hag

CFO

anna-karin.hag@corem.se

Född: 1973

Utbildning: Ekonomie magister

Arbetslivserfarenhet: Anna-Karin har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare varit CFO på Humlegården Fastigheter AB och John Mattson Fastighets AB. Innan dess arbetat på AP Fastigheter/Vasakronan och på PwC Corporate Finance Real Estate.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 1 300, stamaktie B: 3 100, stamaktie D 56.

Anna Lidhagen Ohlsén

Fastighetschef

Anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör/Fastighetsekonom

Arbetslivserfarenhet: Anna har tidigare varit Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden och Förvaltningschef för Region Stockholm på Corem.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie B: 15 514.

Peeter Kinnunen

Transaktionschef

peeter.kinnunen@corem.se

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Peeter har tidigare varit Transaktionschef och tf VD Klövern, och innan dess COO på Vanir Asset Management 2010–2012, Chef Transaktion & Analys Kungsleden AB (publ) 2007–2010.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 6 279, stamaktie B: 221 594, stamaktie D: 2 727.