Bolagsledning

I Corems ledning ingår sex befattningshavare med olika ansvarsområden.

Rutger Arnhult

VD

Född 1967

Anställd sedan 2023

Utbildning: Civilekonom

Tidigare anställning:
Vd och styrelseordförande i Castellum Aktiebolag (publ) 2021–2022, vd och styrelseledamot i Klövern AB (publ) 2012–2021.

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ) samt styrelseledamot i Kamelia Samhällsfastigheter AB.

Beroende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 43 898 730, stamaktie B: 460 125 621, stamaktie D: 3 274 125

Eva Landén

Vice VD

Född 1965

Anställd sedan 2008

Utbildning: Civilekonom

Tidigare anställning:
VD på Corem 2012-2023, CFO och Vice VD på Corem 2008–2011, CFO på Bonnier Cityfastigheter 2000–2008, Auktoriserad revisor hos PwC 1988–2000.

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB (publ).

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 73 070, stamaktie D: 279

Håkan Engstam

Affärsutvecklingschef

Född 1963

Anställd sedan 2022

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
Vd på Tilia Fastigheter AB 2019–2022, transaktionschef och vice vd på Corem 2007–2019, projektledare på Lundberg & Partners (idag Colliers) 2001–2007, analytiker och fondförvaltare på Swedbank Robur Kapitalförvaltning 1998–2001, WASA Kapitalförvaltning 1991–1998.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 9 272, stamaktie B: 74 527, preferensaktie: 650

Anders Karlsson

Tf Finanschef

Född 1978

Anställd sedan 2021

Utbildning: Universitetsstudier industriell ekonomi

Tidigare anställning:
Finansansvarig på Corem 2022, bitr. finanschef på Klövern AB (publ) 2020–2021, finanscontroller på Klövern AB (publ) 2006–2020.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Inget innehav.

Peeter Kinnunen

Transaktionschef

Född 1973

Anställd sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
Transaktionschef på Klövern AB (publ) 2012–2021, COO Vanir Asset Management AB 2010–2012, chef Transaktion & Analys Kungsleden AB 2007–2010.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 6 279, stamaktie B: 221 594, stamaktie D: 2 727.

Anna Lidhagen Ohlsén

Fastighetschef

Född 1973

Anställd sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden 2015–2016, förvaltningschef för Region Stockholm på Corem 2013–2015.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie B: 15 514.

*Aktieinnehav per 2023-12-31.