Bolagsledning

I Corems ledning ingår fem befattningshavare med olika ansvarsområden.

Eva Landén

VD

eva.landen@corem.se

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom

Tidigare anställning: CFO och Vice VD på Corem 2008–2011, CFO på Bonnier Cityfastigheter 2000–2008, Auktoriserad revisor hos PwC 1988–2000.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB (publ). Styrelseledamot i Klövern AB.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 56 570, stamaktie D: 279.

Anna-Karin Hag

CFO

anna-karin.hag@corem.se

Född: 1973

Utbildning: Ekonomie magister

Tidigare anställning: CFO på Humlegården Fastigheter AB 2015–2017, CFO på John Mattson Fastighets AB 2011–2015, Koncernkontroller på AP Fastigheter/Vasakronan 2004–2011, PwC Corporate Finance Real Estate 2000–2004.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 1 300, stamaktie B: 3 100, stamaktie D 56.

Anna Lidhagen Ohlsén

Fastighetschef

Anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör/Fastighetsekonom

Tidigare anställning: Förvaltningschef för Region Stockholm på Corem 2013–2015, Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden 2015–2016.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie B: 15 514.

Peeter Kinnunen

Transaktionschef

peeter.kinnunen@corem.se

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör.

Tidigare anställning: Transaktionschef på Klövern AB 2012–2021, COO Vanir Asset Management AB 2010–2012, Chef Transaktion & Analys Kungsleden AB 2007–2010.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 6 279, stamaktie B: 221 594, stamaktie D: 2 727.

Håkan Engstam

Affärsutvecklingschef

hakan.engstam@corem.se

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning: VD på Tilia Fastigheter AB 2019-2022, Transaktionschef och Vice VD på Corem 2007-2019, Projektledare på Lundberg & Partners (idag Pangea) 2001-2007, Analytiker och fondförvaltare på Swedbank Robur Kapitalförvaltning 1998-2001, WASA Kapitalförvaltning 1991-1998.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Innehav per 31 december 2022: Stamaktie A: 9 272, stamaktie B: 79 327, Preferensaktie: 650.

.