Bolagsledning

I Corems ledning ingår sju befattningshavare med olika ansvarsområden.

Rutger Arnhult

VD

Född 1967

Anställd sedan 2023

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag och tidigare anställning:
Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ) samt styrelseledamot i Kamelia Samhällsfastigheter AB och Vernum Fastigheter AB (publ). Tidigare bland annat verkställande direktör och styrelseordförande i Castellum Aktiebolag (publ), styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ) samt verkställande direktör och styrelseledamot i Klövern AB (publ) (nuvarande Corem Kelly AB (publ).

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 35 709 524, stamaktie B: 381 358 528, stamaktie D: 3 242 273.

Eva Landén

Vice VD

Född 1965

Anställd sedan 2008

Utbildning: Civilekonom

Tidigare anställning:
VD på Corem 2012-2023, CFO och Vice VD på Corem 2008–2011, CFO på Bonnier Cityfastigheter 2000–2008, Auktoriserad revisor hos PwC 1988–2000.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB (publ). Styrelseledamot i Klövern AB.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 73 070, stamaktie D: 279.

Håkan Engstam

Affärsutvecklingschef

Född 1963

Anställd sedan 2022

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
VD på Tilia Fastigheter AB 2019–2022, Transaktionschef och Vice VD på Corem 2007–2019, Projektledare på Lundberg & Partners (idag Pangea) 2001–2007, Analytiker och fondförvaltare på Swedbank Robur Kapitalförvaltning 1998–2001, WASA Kapitalförvaltning 1991–1998.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 9 272, stamaktie B: 79 327, preferensaktie: 650.

Anna-Karin Hag

CFO

Född 1973

Anställd sedan 2018

Utbildning: Ekonomie magiste

Tidigare anställning:
CFO på Humlegården Fastigheter AB 2015–2017, CFO på John Mattson Fastighets AB 2011–2015, Koncernkontroller på AP Fastigheter/Vasakronan 2004–2011, PwC Corporate Finance Real Estate 2000–2004.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 1 300, stamaktie B: 8 300, stamaktie D: 200.

Anders Karlsson

Tf Finanschef

Född 1978

Anställd sedan 2021

Utbildning: Universitetsstudier industriell ekonomi

Tidigare anställning:
Finansansvarig på Corem 2022, Bitr. Finanschef på Klövern AB 2020–2021, Finanscontroller på Klövern AB 2006-2020.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Inget innehav.

Peeter Kinnunen

Transaktionschef

Född 1973

Anställd sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
Transaktionschef på Klövern AB 2012–2021, COO Vanir Asset Management AB 2010–2012, Chef Transaktion & Analys Kungsleden AB 2007–2010.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 6 279, stamaktie B: 221 594, stamaktie D: 2 727.

Anna Lidhagen Ohlsén

Fastighetschef

Född 1973

Anställd sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare anställning:
Förvaltningschef för Region Stockholm på Corem 2013–2015, Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden 2015–2016.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie B: 15 514.

.

*Aktieinnehav per 2022-12-31.