10 november 2017

Extra bolagsstämma november 2017

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 10 november 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Se material till respektive punkt på stämman nedan. Material till samtliga punkter finns även samlade i dokumentet Samlat Material till Extra Bolagsstämma.

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning – ENG (Suggested Agenda)

Fullmaktsformulär

Samlat material Extra Bolagsstämma Corem Property Group, 10 November 2017

– Punkt 7, Styrelsens förslag om nyemission

– Punkt 7, Bilaga 1, Styrelsens redogörelse ABL 13_6

– Punkt 7, Bilaga 2, Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 §

– Punkt 8, Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, nytt aktieslag

– Punkt 8, Bilaga A, Bolagsordning för Corem Property Group AB (publ), nytt aktieslag

– Punkt 9, Styrelsens förslag till minskning av ak samt fondemission

– Punkt 9, Bilaga A, Styrelsens redogörelse enligt ABL 20_13

– Punkt 9, Bilaga B, Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 §

– Punkt 9, Bilaga C, Styrelsens redogörelse enligt ABL 12_7

– Punkt 9, Bilaga D, Revisorsyttrande enligt 12 kap 7 §

– Punkt 9, Bilaga E, Bolagsordning efter fondemission

– Punkt 10, Styrelsens förslag till sammanläggning

– Punkt 10, Bilaga A, Bolagsordning efter sammanläggning

– Punkt 11, Styrelsens förslag och redogörelse inför förvärv LC (20.31 KB)

– Punkt 11, Bilaga, Fastighetsvärdering

– Punkt 12, Styrelsens förslag och redogörelse inför transaktioner Klövern

– Punkt 12, Bilaga, Fastighetsvärdering

– Punkt 13, Styrelsens förslag till bemyndigande nyemission

Corem Property Group, Årsredovisning 2016

Protokoll från extra bolagsstämma