New York

Corem utvecklar fastigheter på Manhattan.

New York, 1245 Broadway

1245 Broadway är Corems största pågående projekt och är beläget längs Broadway i höjd med 31st Street. Projektet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Byggnationen avser en 22 våningar hög kontorsbyggnad med höga fönsterpartier från golv till tak med en uthyrningsbara yta om cirka 16 700 kvm. Användningen av naturligt ljus, modern inredning samt minimalistiska former skapar en tydlig känsla av nordisk design. Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt LEED Gold. Byggnaden är färdigställd exteriört men hyresgästanpassningar pågår under hela år 2022. Uthyrningsarbetet pågår och hittills har tre hyresavtal fördelade över totalt 7 våningsplan hyrts ut, första inflyttning sker under det andra kvartalet 2022.

Läs mer om 1245 Broadway

New York, 28&7

28&7 är Corems näst största pågående projekt och avser en 12 våningar hög kontorsbyggnad med adressen 322–326 7th Avenue, vilket ligger i höjd med 28th Street på Manhattan. Projektet är beläget i närheten av Penn Station och stora hyresgäster i området inkluderar exempelvis både Facebook och Amazon. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till drygt 9 000 kvm och byggnaden kommer att klassas enligt miljöcertifieringen LEED Gold. Byggnaden är färdigställd exteriört men hyresgästanpassningar pågår interiört under resterande del av 2022. I det fjärde kvartalet 2021 tecknades det första hyreskontraktet avseende cirka 600 kvm uthyrningsbar yta på det översta våningsplanet.

Läs mer om 28&7

New York, 118 10th avenue

I Meatpacking-området på Manhattan ligger det planerade projektet Park View. Projektet är beläget mellan 17th Street och 18th Street, nära The High Line. I området finns en lång rad techföretag såsom Google, Apple och Samsung representerade och hyresnivåerna är bland de högre på Manhattan. Här projekterar Corem tillsammans med GDSNY för en 10 våningar hög LEED Goldcertifierad kontorsbyggnad på drygt 13 000 kvm. Fasaden kommer ge särskild karaktär till byggnaden med hjälp av välvda glaspartier som vetter mot The High Line. Byggstart planeras till andra halvan av 2022.

Andra utvalda stadsutvecklingsprojekt

Fryshuset, Göteborg

Här får man en arbetsplats i en unik atmosfär med utsikt över hamninloppet.

Här skapas en attraktiv besöksdestination med kultur, historia, fiskenäring, bostäder, handel, kontor samt mat och dryckesupplevelser.

Läs mer om Fryshuset

Klarabergsgatan, Stockholm

Här skapas kontor med fönster mot framtiden.

Fastigheten ligger nästgårds med innovativa landmärken som Soltrappan, Urban Escape, Guldbron samt kommande The Avicii Experience.

Välkommen till Stockholms närmsta kontor.

Läs mer om Klarabergsgatan

Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen.

En plats och ett sammanhang där möjlighet ges att bidra till varandras framgång.

Läs mer om UBP
Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Corem också.

Läs mer om framtidens Kista
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke intill stadens resecentrum.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och är beläget vid norra infarten till Örebro centrum.

Läs mer om Örebro