New York

Corem utvecklar fastigheter på Manhattan.

New York, 1245 Broadway

1245 Broadway är Corems största pågående projekt och är beläget längs Broadway i höjd med 31st Street. Projektet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Byggnationen avser en 22 våningar hög kontorsbyggnad med höga fönsterpartier från golv till tak med en uthyrningsbara yta om cirka 17 600 kvm. Användningen av naturligt ljus, modern inredning samt minimalistiska former skapar en tydlig känsla av nordisk design. Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED Gold. Byggnaden är färdigställd exteriört men hyresgästanpassningar pågår. Uthyrningsarbetet pågår och hittills har 7 hyresavtal fördelade över totalt 11 våningsplan hyrts ut, första inflyttning ägde rum under det andra kvartalet 2022.

Läs mer om 1245 Broadway

New York, 28&7

28&7 är Corems näst största pågående projekt och avser en 12 våningar hög kontorsbyggnad med adressen 322–326 7th Avenue, vilket ligger i höjd med 28th Street på Manhattan. Projektet är beläget i närheten av Penn Station och stora hyresgäster i området inkluderar exempelvis både Facebook och Amazon. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 9 000 kvm och byggnaden är klassad enligt miljöcertifieringen LEED Gold. Byggnaden är färdigställd exteriört men hyresgästanpassningar pågår interiört. Uthyrningsarbetet pågår och hittills har tre hyresavtal fördelade över totalt 4 våningsplan hyrts ut.

Läs mer om 28&7

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Emelie Mörndal för att få mer information om Corems projektutveckling i New York.

Send email

Andra pågående projekt

Kungstorget, Uppsala

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Corem Kungstorget.

Öster om Kungsgatan utvecklar Corem byggrätter för ett nytt och modernt kontors- och handelskluster.

Läs mer om Kungstorget
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke och en ny upplevelse i Örebro.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och kommer att erbjuda kontor, hotell, restaurang, gym med mera.

Läs mer om Örebro