Visselblåsning

Corem ska vara kundernas förstahandsval och uppfattas som en stark affärspartner med god affärsetik och kompetenta medarbetare.

Vi ska därför vara transparanta och ge människor som är involverade i vår verksamhet möjlighet att rapportera om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter inom företaget.

Exempel på missförhållanden i företaget kan vara

  • Ekonomisk brottslighet
  • Allvarliga former av diskriminering
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen

Alla som berörs av Corems verksamhet kan rapportera om missförhållanden och det innebär bl.a:

  • Samtliga anställda
  • Inhyrd personal och konsulter
  • Leverantörer och underleverantörer
  • Arbetssökande
  • Praktikanter
  • Aktieägare som är verksamma i bolaget

Om du upptäcker missförhållanden som du vill rapportera kan du anmäla det anonymt via Corems tjänst för visselblåsning. Din anmälan behandlas med sekretess och du kan läsa mer om tjänsten och anmäla under länken nedan.

Har du frågor om Corems visselblåsartjänst, kontakta Risk Manager Stefan Ehn på riskmanager@corem.se

För anmälan: corem.slalarm.se