Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Corems stadsutveckling i Uppsala

Framtidens Uppsala Business Park tar avstamp i historien som platsen för innovation inom Life Science. Uppsala Business Park är ett starkt varumärke som förknippas med världsledande bolag, globala koncerner med avancerad forskning och produkter. Framåt ska Uppsala Business Park vidareutveckla den framgångsrika kulturen av samarbete, innovation, framtidstro och forskningsverksamhet men även inkludera fler branscher och verksamhetstyper som tillsammans ska bidra till att lösa framtidens livsviktiga frågor. Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen. Det handlar inte bara om att skapa en attraktiv plats, utan ett sammanhang där verksamheter ges förutsättningar att samverka och göra varandra framgångsrika.

Omvandlingen av Uppsala Business Park är ett samarbete mellan områdets fastighetsägare Corem, Thermo Fischer Scientific, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson, Uppsala kommun och Stuns Life Science. Detaljplaneprocessen är i full igång och delar som ligger inom befintlig detaljplan har påbörjats.

Arbetet med omvandlingen av Uppsala Business Park inleddes 2017 då området till stora delar var fullbelagt tack vare den stora efterfrågan på kontor och labbmiljöer för forskning och utveckling. Corem påbörjade då en utredning kring möjligheter för expansion via oexploaterad mark inom bolagets bestånd.

Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning här.

Framtidens Uppsala Business Park kommer att kunna erbjuda 15 000 arbetstillfällen, ca 400 000 kvadratmeter total lokalyta och runt 3 miljoner besökare per år.

Headerbild: C.F. Møller Architects

Mandaworks vann det parallella uppdraget avseende utvecklingsplan för den fysiska miljön. Bild av Mandaworks.

Mandaworks vann det parallella uppdraget avseende utvecklingsplan för den fysiska miljön. Bild av Mandaworks.

I början av 1960-talet förvärvade Pharmacia 800 000 kvm lantbruksmark i Fyrislund.
Området har växt upp utifrån läkemedelsindustrins krav på kvalité, prestanda och säkerhet. Kvalitén gör sig uttryck i arkitektonisk utformning av både byggnader, omgivning samt byggnads- och teknikdetaljer.

1971 års Kasper Salin-pris tilldelades Pharmacias anläggning i Fyrislund med motiveringen ”Anläggningen utgör ett exempel på byggnader där kraven på teknisk rationalitet och god arbetsmiljö har kunnat förenas i starkt konstnärlig gestaltning”.

I början av 2000-talet flyttade delar av Pharmacias verksamhet utomlands och under 2006 förvärvades de delar som blev tomställda av Corem och varumärket Uppsala Business Park etablerades.

Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier, renrum, pilotanläggningar för läkemedelsproduktion, kontor, datahallar och klimatrum för uthyrning.

Gällande förfrågningar om lediga lokaler kontakta Catarina Selin, catarina.selin@uppsalabusinesspark.se,  010-482 79 23

Bild av Mandaworks.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Sara Brännström för att få mer information om Corems stadsutveckling i Uppsala.

Skicka email

Andra stadsutvecklingsprojekt

Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Corem också.

Läs mer om framtidens Kista
Visionsbild Globen Shopping i Söderstaden.

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås