Färdigställda projekt

Vårt stadsutvecklingsarbete grundar sig i Corems befintliga fastighetsbestånd i kombination med nyproduktion.

Färdigställda projekt

Under 2019 skapade Corem ett nytt separat affärsområde för projektutveckling som under ett och samma tak driver utvecklingen av både kommersiella fastigheter och bostäder. Projektutveckling är en viktig del av Corems affärsmodell och det nya affärsområdet har en central position i bolagets roll som långsiktig stadsutvecklare.

 

Kista Gate, Stockholm

Vi utvecklar ett fullskaligt serviceerbjudande.

Kista Gate är en fullservicefastighet som erbjuder flexibla kontorsytor i kombination med inspirerande gemensamhetsytor, så som restaurang, konferensanläggning och gym.

Läs mer om Kista Gate

Kopparhusen, Norrköping

Ett modernt stadskvarterhistorisk mark.

I Norrköpings gamla industrilandskap har Corem, tillsammans med Hyresbostäder byggt ett nytt kvarter med kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och caféer.

Läs mer om Kopparhusen

Pro Stop

Handelsplatser för yrkesbutiker med möjlighet till one stop shopping för hantverkare och yrkesmän.

Handelsområdena ligger i noga utvalda stadsnära lägen med riktigt bra tillgänglighet.

Läs mer om Pro Stop

S7, Västerås

Fastigheten ingår i utvecklingsområdet för stationsområdet.

Fastigheten ligger intill resecentrum och är 12 våningar hög med en totalyta om drygt 8 500 kvm. Fastigheten erbjuder kontor, hotell och bank. S7 färdigställdes 2018.

Läs mer om S7

Sandlid Business Park

Corem erbjuder ytor i den moderna kontors- och verksamhetsanläggningen i Borås

Är du intresserad av att etablera dig här? Hör av dig till oss idag!

Läs mer om Sandlid Business Park

StayAt, Stockholm

Vi bemöter efterfrågan från våra hyresgäster om longstay hotell.

Sommaren 2015 tecknade Corem, ett 20-årigt avtal med StayAt HotelApart AB avseende ett lägenhetshotell med cirka 170 rum. Projektet färdigställdes i oktober 2016.

Läs mer om StayAt

Tele2, Stockholm

Vi skapar ett flexibelt och inspirerande huvudkontor.

På Torshamnsgatan 19 har Corem färdigställt en nybyggnation om totalt 27 000 kvm med bland annat Tele2’s huvudkontor samt en väletablerad restauratör.

Läs mer om Tele2's huvudkontor

Time Building, Stockholm

En fastighet som erbjuder inspirerande miljöer.

Fastigheten Borgarfjord 4 på Torshamnsgatan i Kista har stor flexibilitet med två välkomnande entréer, generös planlösning, rymliga lounge-ytor och konferensutrymmen.

Läs mer om Time Building

Uppsala Gate, Uppsala

Corem utvecklar en fastighet invid Resecentrum.

Det gamla Postenhuset byggs på med ytterligare två våningsplan samtidigt som en nybyggnation uppförs för att utöka erbjudandet av moderna kontor, hotell och butik.

Läs mer om Uppsala Gate

Åby Arena, Göteborg

Sveriges modernaste destination för möten och upplevelser.

Åby Arena ägs av Corem och Åby Travsällskap. Projektet omfattar nybyggnation av kontor, hotell och mässhall med en totaltyta om 13 000 kvm.

Läs mer om Åby Arena