LEI-kod

LEI (Legal Entity Identifier) för Corem Property Group är 213800CHXQQD7TSS1T59.

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.