Utrymningssäkerhet

All verksamhet som har personal behöver öva utrymning. Hur ofta kan variera beroende på vad det är för typ av verksamhet och vilka risker som finns på arbetsplatsen. Ett bra riktvärde är att öva utrymning en gång om året.

Alla arbetstagare ska veta vad man ska göra vid en nödsituation om det till exempelvis börjar brinna, gas strömmar ut eller verksamheten utsätts för bombhot. För att alla ska veta hur man utrymmer ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för utrymning. Regelbundna utrymningsövningar är ett bra sätt att lära sig vad man ska göra i en utrymningssituation.

Exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningen:

  • Arbetstagarna behöver känna till vad de ska göra vid utrymningen och var återsamlingsplatsen finns
  • Se till att ni har en organisation för utrymningen, en utrymningsledare och rutiner för vad som ska göras
  • Utrymningsvägarna behöver vara tydligt skyltade och utformade så att de är lätta att använda
  • Från lokalen ska det i regel finnas minst två utrymningsvägar
  • Utrymningsvägarna får inte vara blockerade eller låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna

Nedan hittar ni två filmer som belyser utrymning. Filmerna tar upp utrymning från bostäder men fungerar att se även som företag med lokaler. Se gärna igenom dem på ert nästa personalmöte och planera för en utrymning av era lokaler. Under sidan Mallar finns exempel på hur en utrymningsövning kan gå till och ni får gärna använda er av dem för att anpassa till er verksamhet.

 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det brinner i din lägenhet - hur gör du?

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om vad du ska göra vid en brand kan rädda ditt och andras liv. Se filmen som förbereder dig att göra rätt när det brinner i din eller din grannes lägenhet.

Läs mer på msb.se

 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det brinner i ditt hus - hur gör du?

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om hur du gör vid en brand kan rädda ditt och andras liv. Se filmen som förbereder dig att bete rätt när det brinner.

Läs mer på msb.se