Flammy

Flammy är Corems förebyggande projekt för att undvika bränder i vår och våra hyresgästers verksamheter. Den här information som berör brandsäkerhet är en del av det projektet och ska ge våra hyresgäster en verktygslåda att använda för arbetet med brandsäkerhet.

Vissa av våra hyresgäster bedriver verksamheter där risken för bränder är större än hos andra och där kommer vi tillsammans hitta möjligheter med hjälp av våra verktyg att minska risker för bränder.

Tillsammans med våra hyresgäster ska vi bedriva ett aktivt brandskyddsarbete som gör att vi minskar risken för störningar i våra verksamheter och vi har tillsammans enligt både lagstiftning och försäkringsvillkor ett gemensamt ansvar för att förebygga bränder.