Styrelsen

Styrelsen i Corem består av sex ledamöter med Patrik Essehorn som ordförande.

Patrik Essehorn

Styrelseordförande (sedan 21 april 2010), invald 16 december 2008

Född: 1967

Utbildning: Jur kand

Andra uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Walthon Advokatbyrå AB, styrelseordförande i Tobin Properties AB samt ledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. Ledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB
Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 10 000, stamaktie B: 100 000

Katarina Klingspor

Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1963

Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Srf Konsulterna AB och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Ludvig Holding AB, Ludvig Group AB och Biby Förvaltnings AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie B: 10 000, preferensaktie: 150.

Fredrik Rapp

Styrelseledamot sedan 27 april 2018

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: VD för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inklusive dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990.

Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 21 april 2010

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB och Clean6 holding AB. Suppleant i styrelsen för Stocksund Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB. Tf VD för Hunter Sales I Stockholm AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie A: 571 441, stamaktie B: 5 714 410, stamaktie D: 76 727, preferensaktie: 150.

Magnus Uggla

Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1952

Utbildning: Civilingenjör, civilekonom

Andra uppdrag: Magnus är ordförande i styrelsen för Junibacken och ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Innehav per 31 december 2021: Stamaktie B: 100 000

Christian Roos

Styrelseledamot sedan 27 april 2022

Född: 1972

Utbildning: Magisterexamen ekonomi.

Andra uppdrag: Christian är rådgivande rörande europeiska fastighetsaktier på Bell Rock Capital och tidigare på Thames River Capital och Pramerica Real Estate Investors. Christian har även bakgrund som fastighetsanalytiker på Alfred Berg och Handelsbanken.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav per 31 december 2021: Inget innehav.