Styrelsen

Styrelsen i Corem består av sju ledamöter med Patrik Essehorn som ordförande.

Patrik Essehorn

Ledamot sedan 2008 och ordförande sedan 2010

Född 1967

Utbildning: Jur kand.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Klövern AB. Delägare, vd och styrelseordförande i Walthon Advokater AB. Vd och styrelseledamot i EssehornNorrman Advokat AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB.

Beroende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 11 500, stamaktie B: 118 500

Rutger Arnhult

Ledamot sedan 2023

Född 1967

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ) samt styrelseledamot i Kamelia Samhällsfastigheter AB.

Beroende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 43 898 730, stamaktie B: 460 125 621, stamaktie D: 3 274 125

Katarina Klingspor

Ledamot sedan 2020

Född 1963

Utbildning: Master of BA, studier i nationalekonomi och juridik

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i ReOcean AB och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Biby Förvaltnings AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie B: 30 000, preferensaktie: 150

Fredrik Rapp

Ledamot sedan 2018

Född 1972

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Vd för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomonagruppen AB inklusive dotter/intressebolag, Segulah AB samt i Sveriges Olympiska kommitté.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 9 499 990

Christian Roos

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1972

Utbildning: Magisterexamen ekonomi

Övriga styrelseuppdrag:
Brompton Point Partner AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Inget innehav

Christina Tillman

Ledamot sedan 2010

Född 1968

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB, MBRS Group AB (publ) och Footway Group AB (publ). Suppleant i styrelsen för Kattvik Financial Services AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB. Tf vd för Hunter Sales i Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 571 441, stamaktie B: 5 749 208, stamaktie D: 77 743, preferensaktie: 150

Magnus Uggla

Ledamot sedan 2020

Född 1952

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för Junibacken. Styrelseledamot i Resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret samt ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 132, Stamaktie B: 201 320

 

*Aktieinnehav per 2023-12-31.