Uppsala Gate

Corem utvecklar det gamla Postenhuset som är beläget invid Resecentrum.

Uppsala Gate

På ett av Uppsalas bästa lägen, för att inte säga det bästa, invid Resecentrum har Corem utvecklat det gamla Postenhuset.

Fastigheten bestod tidigare av två byggnader och ett fläkthus. Det gamla Postenhuset utökades med två våningar medan de andra byggnaderna revs för att bereda plats åt en nyuppförd byggnad.

I dessa byggnader erbjuder Corem moderna, flexibla kontorslösningar och hotell.

Corem har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Elite Hotels i Uppsala. Avtalet omfattar cirka 10 000 kvm och innebär nybyggnation av ett hotell i direkt anslutning till gamla Posthuset. Hotellet kommer att ha cirka 200 rum och utföras i en arkitektoniskt spännande stil. Den nya byggnationen omfattar 10 våningar med bland annat en skybar på översta våningen med utsikt över staden. Inflyttning var i mars 2017.

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Swedbank. Avtalet omfattar dels plan 5, kontorslokaler för bankens regionkontor, och dels lokalkontor i markplan med egen entré och banksal för personlig rådgivning mm. Kontraktsytan är sammanlagt ca 1 640 kvm och därmed är alla lokaler i det utbyggda Kv. Suttung nu uthyrda.