Utbyteserbjudande till preferensaktieägare

Skälet till Corems erbjudande att byta ut befintliga preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem är att möjliggöra en ökad finansiell flexibilitet. Nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget nå en rating motsvarande Investment Grade. En sådan rating bedöms minska Corem finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

Utbyteserbjudande till preferensaktieägare 2022

Den 28 mars 2022 lämnade Corem ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i bolaget om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D. Erbjudandet är villkorat av beslut vid årsstämma, som hålls 27 april 2022.

Läs mer här

Utbyteserbjudande till preferensaktieägare 2021

Den 30 mars 2021 lämnade Corem ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i bolaget om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D. Acceptperioden för utbyteserbjudandet startade den 28 maj 2021 och avslutades den 11 juni 2021.

Läs mer här