GDPR

Inom utvalda områden för ökad trygghet, minskad risk för brott samt förebyggande av skadegörelse.

Kamerabevakning

Corem använder sig av kamerabevakning inom utvalda områden för att öka tryggheten, minska risken för brott samt förebygga skadegörelse.

Material från kamerabevakning används vid tillfällen då till exempel åverkan upptäcks eller om det kommer till kännedom att obehöriga vistats inom ett område. Corem använder kamerabevakning i brottsbeivrande syfte med anledning av vårt intresse att skydda hyresgäster som vistas inom områden där Corem har fastighetsbestånd.

Uppgifter som samlas in via kamerabevakningssystem lagras i maximalt 31 dagar. Alla som har blivit registrerade via Corems kamerabevakning har rätt att begära att uppgifterna raderas.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för kamerabevakningslagen som började gälla den 1 januari 2018.

För ytterligare information kontakta oss.