Söderstaden

Pågående projekt

Vi vill bidra med attraktiva stadsmiljöer idag och för kommande generationer.

Pågående projekt

Corems projektverksamhet inriktar sig på att utveckla befintliga fastigheter, uthyrning av vakanta ytor, energibesparande åtgärder samt nyproduktion på byggrätter. I takt med ökad uthyrning och utveckling av fastigheterna har Corems projektvolym vuxit under de senaste åren.

Projektutveckling

Klarabergsgatan, Stockholm

Med varsam hand renoverar vi denna byggnad till sin forna glans.

Vår ambition är att skapa en plats som flödar av liv och där pulsen är märkbar.

Läs mer om Klarabergsgatan

Kungstorget, Uppsala

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Corem Kungstorget.

Öster om Kungsgatan utvecklar Corem byggrätter för ett nytt och modernt kontors- och handelskluster.

Läs mer om Kungstorget

New York

Corem utvecklar fastigheter på Manhattan.

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York