Organisation

Corem har en decentraliserad organisation med lokal närvaro för god marknadskännedom och närhet till hyresgästerna. Vi som jobbar på Corem har stort eget ansvar och verksamheten drivs av stark samarbets- och entreprenörsanda.

Corems huvudkontor ligger i centrala Stockholm, med lokala förvaltnings- och driftskontor nära fastigheterna och hyresgästerna.

Förvaltning

Förvaltning i egen regi är en viktig del i vår strategi. Vi har egna förvaltare, fastighets- och drifttekniker i samtliga regioner.

Fastighets- och projektutveckling

Genom projekt- och fastighetsutveckling kan Corem möta hyresgästernas kontinuerligt skiftande efterfrågan och vidareutveckla beståndet, med värdeökning som följd.

Projektorganisationen genomför nya fastighetsprojekt och stöttar förvaltningsorganisationen vid större ombyggnadsprojekt och förvärv.

Affärsstöd

Huvudkontoret ansvarar för personal, ekonomi, transaktion, hyresadministration, kommunikation, investerarrelationer samt IT och fungerar som affärsmässigt stöd till regionerna och ledningen.

Om Corem

Detta är Corem

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för framtiden.

Corem är ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på storstadsområden och tillväxtorter.

Läs mer om Corem

Arbeta hos Corem

Medarbetarna är en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

Det är genom våra medarbetares engagemang, kompetens och utveckling som vi skapar en kultur där vi och våra kunder trivs.

Arbeta hos oss

 

Kontakt

Kontakta Corem

Genom lokalt baserad personal på alla prioriterade orter säkerställer vi att våra hyresgäster och kunder, liten som stor, ska kunna få bästa möjliga service och bemötande.

 

Kontakta oss