Hyresgäst hos Corem

Som hyresgäst hos Corem får du en hyresvärd med stor förståelse för din affär. Vi vill vara din affärspartner och förvaltar våra fastigheter med fokus på långsiktig hållbarhet.

På Corem tar vi risker som brandskydd och utrymning på stort allvar och som fastighetsägare har vi ett ansvar för att brandskyddet är uppdaterat och fungerande i byggnaden. Som hyresgäst har även ni ett stort ansvar för brandskyddet i era lokaler, det framgår av era hyresavtal och inte minst i den lagstiftning som heter Lag om skydd mot olyckor (LSO). Där står skrivet att hyresgäst och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för brandskyddet i byggnaden.

Som fastighetsägare får vi ibland höra av våra hyresgäster att det är svårt att veta hur man ska arbeta förebyggande med sitt brandskydd, vilken organisation man behöver ha och vilken släckutrustning som ska användas för att kunna göra en insats vid brand. Vi har därför gjort det enkelt för er som hyresgäst och tillsammans med vår partner Presto erbjuder vi er möjligheten att på ett säkert sätt förbättra ert brandskyddsarbete.

På länken nedan kommer ni till vår portal för brandskydd – enbart för er som hyresgäst hos Corem. Ni kan på den sidan hitta flera möjligheter att förbättra ert brandskydd:

  • Beställa brandmaterial som handbrandsläckare och brandfiltar
  • Boka en kurs i allmän brandkunskap eller praktisk handbrandsläckning
  • E-learning utbildningar för er personal
  • Heta Arbeten kurser
  • Utbildning i Systematisk Brandskyddsarbete

Klicka på länken och se vad som passar bäst för ert företag. Tillsammans blir vi välutbildade och har utrustning och kompetens för att förebygga och förhindra brand i våra byggnader och verksamheter.

Läs mer på presto.se/corem