Största aktieägare

Största aktieägarna per den 31 mars 2023
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag 35 709 381 359 3 242 36,96 38,71
Gårdarike 39 490 106 463 57 26 12,84 26,17
Handelsbanken fonder 64 800 78 5,70 3,39
Länsförsäkringar fondförvaltning 46 314 21 4,07 2,42
State Street Bank & Trust Co 40 532 21 66 3,57 2,12
Swedbank Robur fonder 1 593 9 750 1,00 1,34
JP Morgan Chase Bank N.A. 24 827 237 2,20 1,31
CBNY Norges Bank 17 850 1,57 0,93
Prior & Nilsson 15 090 1,33 0,79
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 7 500 0,73 0,78
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 245 10 940 322 887 1,09 0,76
AMF TJÄNSTEPENSION AB 12 151 1,07 0,63
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 665 5 303 0 0,52 0,62
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 714 77 0,56 0,60
SEB Life International 1 110 237 35 10 0,12 0,59
Övriga aktieägare 10 684 239 070 3 650 11 189 23,27 18,83
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 987 900 7 504 12 415 96,60 100,00
Återköpta aktier1 2 914 35 691 42 0 3,40
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.

¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.