Största aktieägare

Största aktieägarna per den 30 juni 2022
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag 35 436 349 621 3 127 34,13 36,86
Gårdarike 39 490 118 128 57 26 13,87 26,75
Handelsbanken fonder 73 822 8 6,50 3,85
Länsförsäkringar fondförvaltning 65 456 21 5,76 3,41
Swedbank Robur fonder 1 593 23 036 2,17 2,03
State Street Bank & Trust Co 38 374 1 164 3,39 2,01
JP Morgan Chase Bank N.A. 26 642 219 2,36 1,40
CBNY Norges Bank 559 13 582 96 38 1,26 1,01
Prior & Nilsson 16 825 1,48 0,88
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 7 500 0,73 0,78
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 694 6 769 0,66 0,71
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 714 77 0,56 0,60
SEB Life International 1 100 0,10 0,57
Invus Investment AB 410 6 043 0,57 0,53
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 218 6 092 269 823 0,65 0,49
Övriga aktieägare 9 995 232 436 3 848 11 144 22,63 18,11
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 990 100 7 504 12 415 96,80 100,00
Återköpta aktier¹ 2 914 33 491 42 3,20
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.

¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.