Största aktieägare

Största aktieägarna per den 31 mars 2022
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag 35 415 348 084 3 127 34,00 36,73
Gårdarike 39 490 118 128 57 26 13,87 26,72
Handelsbanken fonder 74 632 4 6,56 3,89
Länsförsäkringar fondförvaltning 63 766 5,61 3,32
Swedbank Robur fonder 1 593 27 851 2,59 2,28
State Street Bank & Trust Co 39 616 167 3,50 2,07
JP Morgan Chase Bank N.A. 25 720 219 2,28 1,35
CBNY Norges Bank 595 13 849 118 46 1,28 1,04
Prior & Nilsson 15 532 1,37 0,81
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 7 500 0,73 0,78
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 694 5 256 0 0,52 0,64
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 714 77 0,56 0,60
SEB Life International 1 100 0,10 0,57
Invus Investment AB 410 6 043 0,57 0,53
BNY Mellon SA/NV 9 529 68 0,84 0,50
Övriga aktieägare 10 199 231 180 4 121 11 890 22,63 18,18
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 992 400 7 504 12 415 97,00 100,00
Återköpta aktier¹ 2 914 31 191 42 3,00
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.

¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.