Största aktieägare

Största aktieägarna per den 31 mars 2024
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag¹ 43 947 464 253 3 282 44,97 47,34
Gårdarike¹ 31 519 31 106 55 19 5,51 18,08
Handelsbanken fonder 75 619 104 6,66 3,95
Länsförsäkringar fondförvaltning 41 970 3,69 2,19
State Street Bank & Trust Co 41 397 32 102 3,65 2,17
JP Morgan Chase Bank N.A. 26 977 240 2,39 1,42
Swedbank Robur fonder 1 593 9 750 1,00 1,34
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 9 500 0,90 0,89
CBNY Norges Bank 16 805 52 1,48 0,88
AMF Tjänstepension AB 14 448 1,27 0,75
Avanza Pension 239 9 394 320 1 775 1,03 0,72
SEB Life International 1 106 2 598 35 21 0,33 0,72
Prior & Nilsson 13 248 1,16 0,69
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 665 5 303 0,52 0,62
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 723 77 0,56 0,60
Övriga aktieägare 10 426 219 808 3 546 10 259 21,46 17,63
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 987 900 7 504 12 415 96,60 100,00
Återköpta aktier2 2 914 35 691 42 3,40
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

1 Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Detta har justerats för i syfte att ge en rättvisande bild av bolagets största ägare.

2 Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.