Största aktieägare

Största aktieägarna per den 30 september 2022
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag 35 611 358 222 3 191 34,91 37,45
Gårdarike 39 490 109 863 57 26 13,14 26,35
Handelsbanken fonder 79 320 6 6,98 4,14
Länsförsäkringar fondförvaltning 56 355 21 4,96 2,94
State Street Bank & Trust Co 42 688 21 134 3,77 2,24
Swedbank Robur fonder 1 593 17 951 1,72 1,77
JP Morgan Chase Bank N.A. 25 441 233 2,26 1,34
BNY Mellon SA/NV 15 798 68 1,40 0,83
Prior & Nilsson 15 464 1,36 0,81
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 7 500 0,73 0,78
CBNY Norges Bank 344 11 087 85 49 1,02 0,77
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 685 6 779 0,66 0,71
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 714 77 0,56 0,60
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 227 7 644 279 812 0,79 0,57
SEB Life International 1 100 0,10 0,57
Övriga aktieägare 10 446 228 092 3 768 11 093 22,28 18,13
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 987 900 7 504 12 415 96,60 100,00
Återköpta aktier¹ 2 914 35 691 42 3,40
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.

¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.