Största aktieägare

Största aktieägarna per den 30 september 2023
Antal aktier i tusental

Aktieägare Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag¹ 35 799 388 987 3 274 37,64 39,16
Gårdarike¹ 39 393 100 763 62 19 12,33 25,82
Handelsbanken fonder 77 219 97 6,80 4,04
Länsförsäkringar fondförvaltning 42 395 3,73 2,21
State Street Bank & Trust Co 40 340 14 102 3,56 2,11
Swedbank Robur fonder 1 593 9 750 1,00 1,34
JP Morgan Chase Bank N.A. 25 378 227 2,25 1,34
Avanza Pension 233 14 942 319 1 677 1,51 1,01
CBNY Norges Bank 18 100 1,59 0,94
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 9 500 0,90 0,89
AMF Tjänstepension AB 15 930 1,40 0,83
Prior & Nilsson 14 900 1,31 0,78
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 665 5 303 0,52 0,62
SEB Life International 1 110 507 35 10 0,15 0,61
Patrik Tillman privat och via bolag 571 5 723 77 0,56 0,60
Övriga aktieägare 10 703 218 163 3 625 10 380 21,36 17,70
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 90 817 987 900 7 504 12 415 96,60 100,00
Återköpta aktier2 2 914 35 691 42 3,40
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER 93 731 1 023 591 7 546 12 415 100,00 100,00

1 Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.

2 Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.