Kalender

2022-09-30

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2022-10-05

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2022-10-25

Delårsrapport januari-september 2022


2022-12-30

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-01-04

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-03-31

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-04-05

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier