Kalender

2023-09-29

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-10-04

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-10-26

Delårsrapport januari–september 2023


2023-12-29

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-01-04

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-03-28

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-04-04

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier