Kalender

2024-06-28

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-07-03

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-07-12

Delårsrapport januari–juni 2024


2024-09-30

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-10-03

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-10-24

Delårsrapport januari–september 2024


2024-12-30

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2025-01-07

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2025-03-31

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2025-04-03

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier