Kalender

2024-02-21

Bokslutskommuniké Januari–december 2023


2024-03-28

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-04-04

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2024-04-23

Delårsrapport januari–mars 2024