Kalender

Vecka 13

Årsredovisning 2022


2023-03-31

Avstämningsdag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-04-05

Förväntad dag för utdelning till ägare av stamaktier av serie A, B, D och preferensaktier


2023-04-28

Delårsrapport januari–mars 2023


2023-04-28

Årsstämma 2023


2023-07-14

Delårsrapport januari–juni 2023


2023-10-26

Delårsrapport januari–september 2023