Stadsutveckling

Genom nya perspektiv skapar vi attraktiva och hållbara miljöer för företag, individer och samhälle.

01

Vad gör vi?

Corem är ett av Nordens ledande fastighetsbolag som erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Vi arbetar för att utveckla hela stadsdelar, inte bara enstaka fastigheter. Vi skapar sammanhang som får våra medmänniskor att trivas, oavsett om man befinner sig på arbetsplatsen, i bostaden eller längs vägen.

Nedan presenteras ett urval av våra Stadsutvecklingsprojekt.

Söderstaden - Globenområdet

Visionsbild av Söderstadens nav, nya Globen Shopping länkar ihop Arenaområdet och Slakthusområdet.

Visionsbild Globen Shopping i Söderstaden.

Visionsbild Globen Shopping i Söderstaden.

02

Hur gör vi det?

Vårt stadsutvecklingsarbete grundar sig i Corems befintliga fastighetsbestånd på respektive ort, fastigheterna förädlas och kompletteras med nyproduktion för att skapa attraktiva och hållbara miljöer för företag, individer och samhälle.

03

Varför gör vi det?

Allt har ett sammanhang, där man bor och arbetar ska man även kunna leva och uppleva, vi vill skapa platser där människor möts, där man ger och får energi. Vi vill bidra med attraktiva stadsmiljöer för våra medmänniskor idag och för kommande generationer.

Corems Stadsutveckling i siffror

10

Antal pågående projekt över 50 mkr

1 014

Återstående investering

mkr

Stadsutvecklingsprojekt

Fryshuset, Göteborg

Här får man en arbetsplats i en unik atmosfär med utsikt över hamninloppet.

Här skapas en attraktiv besöksdestination med kultur, historia, fiskenäring, bostäder, handel, kontor samt mat och dryckesupplevelser.

Läs mer om Fryshuset
Kista

Kista, Stockholm

En levande och trygg blandstad är på framväxt.

Kistas stadsutveckling är en av den största i Stockholm och förändringen är redan i full gång!

Läs mer om framtidens Kista
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Uppsala Business Park, Uppsala

Home of Life-Changing Solutions.

Här skapas en levande stadsdel och en innovationsmiljö som attraherar bolag, forskare och talanger från hela världen.

En plats och ett sammanhang där möjlighet ges att bidra till varandras framgång.

Läs mer om UBP

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås
Örebro Entré

Örebro

Vi skapar ett nytt landmärke och en ny upplevelse i Örebro.

Örebro Entré ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro och kommer att erbjuda kontor, hotell, restaurang, gym med mera.

Läs mer om Örebro