Revisorer

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor, för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls 2025. Som huvudansvarig revisor har Mattias Johansson utsetts.

Mattias Johansson
Auktoriserad Revisor
Född: 1973
KPMG