Här finns en kort film om fördelarna med att Corem och Klövern går samman och bildar ett av Nordens ledande fastighetsbolag.

Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman. Erbjudandet omfattar att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

Förlängd acceptperiod till 18 augusti 2021.

Corem Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Delårsrapport januari-juni 2021

Corem Property Group AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet den 19 juli 2021.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler

Corem är ett fastighetsbolag som förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter i attraktiva lägen, i storstads- och tillväxtområden

0

fastigheter

0

fastighetsvärde, mkr

0

uthyrbar area, kvm

0

förvaltningsresultat, r12, mkr

Nyheter

Framgångsrikt uthyrningsarbete

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark...

Stärkt position i tillväxtregioner och Corem fortsätter sin expansiva resa

"Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på...

Här finns en kort film om fördelarna med att Corem och Klövern går samman och bildar ett av Nordens ledande fastighetsbolag.