Corem lämnade den 30 mars 2021 ett erbjudande till preferensaktieägare i bolaget om att byta preferensaktier mot 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Acceptperioden löper mellan 28 maj och 11 juni.

Corems offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

Corem bjuder in till presentation av uppköpserbjudandet till aktieägarna i Klövern den 20 maj klockan 12.

Delårsrapport januari-mars 2021

Corem Property Group AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 29 april 2021.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler

Corem är ett fastighetsbolag som förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden

0

tillgångar, mkr

0

fastighetsvärde, mkr

0

uthyrbar area, kvm

0

förvaltningsresultat, R12, mkr

Nyheter

Framgångsrikt uthyrningsarbete

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark...

Stärkt position i tillväxtregioner och Corem fortsätter sin expansiva resa

"Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på...