Delårsrapport januari-september 2021

Corem Property Group AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet den 27 oktober 2021.

Corem är ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag, med fokus på storstads- och tillväxtområden.

Vi skapar utrymme för att utveckla din affär.

Corem Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler

Corem är ett fastighetsbolag som förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter i attraktiva lägen, i storstads- och tillväxtområden

0

fastigheter

0

fastighetsvärde förvaltningsfastigheter, mkr

0

uthyrbar area, tkvm

0

förvaltningsresultat, mkr

Nyheter

Corem till Nasdaq Large Cap

Corem listades på Nasdaq Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt till att...

Framgångsrikt uthyrningsarbete

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark...