Delårsrapport januari-mars 2021

Corem Property Group AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 29 april 2021.

Corems offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

Read documents regarding the offer to the shareholders in Klövern in English

Corem lämnade den 30 mars 2021 ett erbjudande till preferensaktieägare i bolaget om att byta preferensaktier mot 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Acceptperioden löper mellan 28 maj och 11 juni.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler

Corem är ett fastighetsbolag som förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden

0

tillgångar, mkr

0

fastighetsvärde, mkr

0

uthyrbar area, kvm

0

förvaltningsresultat, R12, mkr

Nyheter

Framgångsrikt uthyrningsarbete

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark...

Stärkt position i tillväxtregioner och Corem fortsätter sin expansiva resa

"Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på...