Corem Property Group AB (publ) makulerar obligationer

2024-04-19

Corem Property Group AB (publ) ("Corem") har makulerat återköpta obligationer under Corems obligationslån med ISIN SE0015192521 (senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024) (”Obligationslånet”) till ett belopp om 647 500 000 kronor. Obligationslånet har slutligt förfall den 29 april 2024. Makuleringen av återköpta obligationer sker i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet och efter makuleringen uppgår det totala nominella beloppet under Obligationslånet till 1 002 500 000 kronor.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.