STADSBIBLIOTEKET, KALMAR

Nya perspektiv genom kultur och arkitektur.

Stadsbiblioteket, Kalmar

Ett nytt stadsbibliotek invigdes i Kalmar under 2020. Det är det gamla Postenhuset i kulturkvarteren vid Sveaplan i Kalmar som varsamt har förvandlats till ett modernt och ändamålsenligt stadsbibliotek. Den ikoniska byggnaden har stått tom i flera år, men har nu upprustats och anpassats för att fyllas med liv och aktivitet.

Stadsbiblioteket ligger vackert vid den i folkmun kallade Systraströmmen som passerar precis utanför biblioteket, för att så småningom mynna ut i Kalmarsund. Biblioteket är inte bara ett bibliotek utan även en mötesplats dit alla är välkomna. Ytor bestående av café, trevliga och mysiga läshörnor samt studierum inbjuder till både socialt umgänge som läsning i lugn och ro.

Medarbetare från Corem i det nya stadsbiblioteket.

Biblioteket är en del av Kalmar kommuns satsning på kulturen och kulturkvarteret. Många detaljer är bevarade, såsom kolmårdsmarmor och kalkstensgolv då byggnaden är Q-märkt och klassad som byggnadsminne. En annan lite annorlunda bevarad detalj är den stora postklockan, som finns kvar och minner om tidigare dagar.

Stefan Jönsson på Corem har varit projektledare under större delen av projektet och tycker att samarbetet med Stele, som har varit totalentreprenör, har fungerat utmärkt. Även det täta samarbetet med kommunen, biblioteket och Länsmuseet fungerade bra mellan alla parter. ”Det har i mångt och mycket varit ett unikt projekt, med flera speciella anpassningar för göra en ganska nedgången Q-märkt byggnad till ett modernt stadsbibliotek. Det blev väldigt lyckat och även ett lyft för Kalmar och människorna som bor och verkar här”, säger Stefan.

 

Detta är historik och modern arkitektur i samspel.

Stefan Jönsson

Projektledare, Corem

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Anders Jansson för att få mer information om Corems stadsutveckling i Kalmar.

Skicka email