Framtida projekt

Vi skapar sammanhang som får våra medmänniskor att trivas arbetsplatsen, i bostaden och längs vägen.

Framtida projekt

Som en engagerad samhällsutvecklare arbetar Corem för att möjliggöra framtidens stadsutveckling.

Corem arbetar därför aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. Byggrätterna består av detaljplanelagda byggrätter samt bedömda byggrätter och merparten utgörs av kontor. Med bedömda avses Corems bedömning utifrån omkringliggande detalj- och översiktsplaner. Corem har i dag detaljplanelagda och bedömda byggrätter på merparten av de prioriterade orterna, främst för kontor och i mindre omfattning bostäder.

Stadsutveckling