Framtida projekt

Vi skapar sammanhang som får våra medmänniskor att trivas arbetsplatsen, i bostaden och längs vägen.

Framtida projekt

Som en engagerad samhällsutvecklare arbetar Corem för att möjliggöra framtidens stadsutveckling på alla bolagets prioriterade orter. Projektutveckling bedrivs i både kommersiellt syfte och för att utveckla bostäder.

Corem arbetar aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. Byggrätterna består av detaljplanelagda byggrätter samt bedömda byggrätter och merparten utgörs av kontor. Med bedömda avses Corems bedömning utifrån omkringliggande detalj- och översiktsplaner.

Corem har i dag detaljplanelagda och bedömda byggrätter på merparten av de prioriterade orterna. Förutom kontors- och bostadsbyggrätter pågår planarbete kring de resecentrum som planeras eller byggs i många av de orter där Corem har verksamhet.

Stadsutveckling

Nyköping Hamn

Västra Hamnen, Nyköping

I Spelhagsområdet invid Nyköpings Hamn planeras för cirka 500 havsnära lägenheter.

Läs mer om Västra Hamnen