Kungstorget, Uppsala

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Corem projektet Kungstorget.

Kungstorget

Längs Kungsgatan i Uppsala utvecklar Corem projektet Kungstorget.

Öster om Kungsgatan utvecklar Corem byggrätter för ett nytt och modernt kontors- och handelskluster.

Detaljplanen är i uppstartskede.

Sara Karlsson
Projektledare Projektutveckling
010-482 70 16

Skicka email