Våra hyresgäster

Corems hyresgäster återfinns inom en mängd olika branscher och är allt från små familjeägda bolag till stora internationella koncerner.

Vi strävar efter att vara en långsiktig affärspartner till våra hyresgäster. Det uppnår vi genom lokal närvaro, förståelse för kunders behov, och ett bestånd som möjliggör flexibilitet vid förändrade behov.

Daglig dialog och årlig kundundersökning

Nära kundsamverkan och god insikt i marknadsutvecklingen är båda komponenter som är nödvändiga för att förstå hyresgästers behov. Tillsammans med en omfattande erfarenhet ger det Corem möjlighet att tillhandahålla lokaler med de egenskaper som hyresgästen behöver för att driva sin verksamhet. Det ger våra kunder möjlighet utveckla sin verksamhet och tillhandahålla tjänster till sina egna kunder på bästa sätt.

För att få en mer övergripande bild av hyresgästernas förväntningar, behov och trivsel kompletteras den löpande dialogen med kundnöjdhetsundersökningar. Kundnöjdhet är högt prioriterat i Corems verksamhet och en central del av hållbarhetsarbetet. Kundnöjdheten har kontinuerligt ökat de senaste åren och resultatet för 2020 visade ett övergripande NKI om 68.