Våra hyresgäster

Corem har cirka 660 unika hyresgäster som tillsammans har tecknat över 1 000 lokalhyresavtal. Hyresgästerna återfinns inom en mängd olika branscher och är allt från små familjeägda bolag till stora internationella koncerner.

Vi strävar efter att vara en långsiktig affärspartner till hyresgästerna. Det uppnår vi genom omfattande erfarenhet av logistikfastigheter, förståelse för kunders behov, lokal närvaro och ett flexibelt bestånd i strategiska logistiklägen.

De tre största hyresgästerna tillsammans står för cirka 10 procent av den kontrakterade hyran.

Daglig dialog och årlig kundundersökning

Nära kundsamverkan och god insikt i marknadsutvecklingen är båda komponenter som är nödvändiga för att förstå hyresgästers behov. Tillsammans med en omfattande erfarenhet ger det Corem möjlighet att tillhandahålla lokaler med de egenskaper som hyresgästen behöver för att driva sin verksamhet. Därigenom kan kunder utveckla sin verksamhet och i sin tur tillhandahålla tjänster till sina egna kunder på bästa sätt.

Den dagliga dialogen kompletteras med en kundnöjdhetsundersökning, för att ge en mer övergripande bild av hyresgästernas förväntningar, behov och trivsel. Resultatet för 2020 visade ett övergripande NKI om 68, en ökning jämfört med föregående år. Ökningen är ett resultat av ett fokuserat arbete under året att höja kundnöjdheten, baserad i föregående års kundundersökning.