Våra fastigheter

Fastigheter i attraktiva logistikområden för dagens och morgondagens citylogistik

Corems fastighetsbestånd består främst av lager- och logistikfastigheter lämpade för citylogistik. De ligger med närhet till stora trafikleder och är geografiskt koncentrerade till Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Jönköping.

Per den 31 december 2020 ägde Corem 167 fastigheter till ett verkligt värde om 14 002 mkr. 57 procent av beståndet finns i Stockholmsområdet. 70 procent är lager- och logistikfastigheter.

Region Antal fastigheter, st Verkligt värde, mkr Uthyrbar area, kvm Vakant area, kvm Hyresvärde, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Intäkter, mkr
Stockholm 94 7 903 457 556 38 382 564 94 515
Syd 25 1 650 193 079 14 224 134 95 126
Väst 26 3 271 236 954 24 005 196 91 187
Småland 22 1 178 98 298 10 534 76 92 66
Totalt Corem 167 14 002 985 887 87 145 970 93 894