Våra fastigheter

Fastigheter i attraktiva logistikområden för dagens och morgondagens citylogistik

Corems fastighetsbestånd består främst av lager- och logistikfastigheter lämpade för citylogistik. De ligger med närhet till stora trafikleder och är geografiskt koncentrerade till Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Jönköping.

Per den 31 mars 2021 ägde Corem 169 fastigheter till ett verkligt värde om 14 811 mkr. 56 procent av beståndet finns i Stockholmsområdet. 69 procent är lager- och logistikfastigheter.

Region Antal fastigheter, st Verkligt värde, mkr Uthyrbar area, kvm Vakant area, kvm Hyresvärde, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Stockholm 95 8 359 462 98 41 870 577 94
Syd 25 1 766 193 079 25 040 134 90
Väst 26 3 401 253 534 27 003 220 91
Småland 23 1 285 102 331 9 806 90 94
Totalt Corem 169 14 811 1 011 925 103 719 1 021 93