Våra fastigheter

Fastigheter i attraktiva lägen, som hjälper dig utveckla din affär


Corems fastigheter är geografiskt väl koncentrerat och samlat i attraktiva lägen kring Sveriges största städer, tillväxtorter och logistiska nav. Genom att Corems portfölj av fastigheter för citynära logistik nu kombineras med den breda fastighetsbestånd med tonvikt på kontor som tillkommit genom förvärvet av Klövern har vi ett brett produkt- och kunderbjudande, med fortsatt fokus på långsiktigt, hållbart ägande, kontinuerlig förädling och stadsutveckling.

Per den 30 september 2021 bestod Corems fastighetsbestånd av 512 fastigheter med en total uthyrbar area om 3 476 tkvm och ett samlat marknadsvärde om 78 290 mkr. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Stockholm med cirka 43 procent av fastighetsvärdet. Av den uthyrbara ytan ligger tyngdpunkten på kontor och logistik, med 43 procent respektive 35 procent.