Koncernledning

Eva Landén
Eva Landén
VD/CEO
Eva Landén
Eva Landén
VD/CEO

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Eva har tidigare varit CFO och Vice VD på Corem, ekonomichef på Bonnier Cityfastigheter och innan dess auktoriserad revisor hos PwC. Eva är styrelseledamot i Klövern AB och styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB.
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 56 570, stamaktie D: 279.

Anna-Karin Hag
Anna-Karin Hag
CFO
Anna-Karin Hag
Anna-Karin Hag
CFO

Född: 1973
Utbildning: Ekonomie magister
Arbetslivserfarenhet: Anna-Karin har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare varit CFO på Humlegården Fastigheter AB och John Mattson Fastighets AB. Innan dess arbetat på AP Fastigheter/Vasakronan och på PwC Corporate Finance Real Estate.
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie A: 1 300, stamaktie B: 3 100, stamaktie D 56.

Anna Lidhagen Ohlsén
Anna Lidhagen Ohlsén
Fastighetschef
Anna Lidhagen Ohlsén
Anna Lidhagen Ohlsén
Fastighetschef

Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör/Fastighetsekonom
Arbetslivserfarenhet: Anna har tidigare varit Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden och Förvaltningschef för Region Stockholm på Corem.
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie B: 15 514.

Patrik Mellgren
Patrik Mellgren
Projektutvecklingschef
Patrik Mellgren
Patrik Mellgren
Projektutvecklingschef

Född:  1970
Utbildning: Ingenjör.
Arbetslivserfarenhet: Patrik har tidigare varit Affärsområdeschef Projektutveckling på Klövern AB och tf VD på Tobin Properties AB och innan dess VD Archus Partner AB 2016-2021, Regionchef Peab Bostad AB 2010-2015, VD Ångström & Mellgren 2007-2010, Hifabgruppen AB 1996-2000, Skanska 1993-1996.
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie B: 156 700 Stamaktie D: 952

 

Jens Andersson
Jens Andersson
Finanschef
Jens Andersson
Jens Andersson
Finanschef

Född: 1973.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Finanschef Klövern, samt Projektledare Catella Corporate Finance 2012-2013, CFO Vanir Asset Management 2010-2012, Senior Vice President Aareal Bank 2001-2010
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie A: 73 260, stamaktie B: 117 700.

 

Peeter Kinnunen
Peeter Kinnunen
Transaktionschef
Peeter Kinnunen
Peeter Kinnunen
Transaktionschef

Född: 1973.
Utbildning: Civilingenjör.
Arbetslivserfarenhet: Peeter har tidigare varit Transaktionschef och tf VD Klövern, och innan dess COO på Vanir Asset Management 2010–2012, Chef Transaktion & Analys Kungsleden AB (publ) 2007–2010.
Innehav per 30 juni 2021: Stamaktie A: 6 279, stamaktie B: 221 592, stamaktie D: 2 727.