Koncernledning

Eva Landén
Eva Landén
VD/CEO
Eva Landén
Eva Landén
VD/CEO

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Eva har tidigare varit CFO och Vice VD på Corem, ekonomichef på Bonnier Cityfastigheter och innan dess auktoriserad revisor hos PwC. Eva är styrelseledamot i Klövern AB och styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige AB.
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 6 120, stamaktie B: 56 570, preferensaktie: 250.

Jesper Carlsöö
Jesper Carlsöö
Uthyrnings- och marknadschef
Jesper Carlsöö
Jesper Carlsöö
Uthyrnings- och marknadschef

Född: 1971
Utbildning: Ekonomi vid Stockholms Universitet
Arbetslivserfarenhet: Jesper har tidigare varit Regionchef Stockholm på Corem och förvaltare på M2 Gruppen. Dessförinnan drev Jesper under drygt 10 års tid en av Sveriges största reklambyråer med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 3 250, stamaktie B: 11 354, preferensaktie: 100.

Anna-Karin Hag
Anna-Karin Hag
CFO
Anna-Karin Hag
Anna-Karin Hag
CFO

Född: 1973
Utbildning: Ekonomie magister
Arbetslivserfarenhet: Anna-Karin har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare varit CFO på Humlegården Fastigheter AB och John Mattson Fastighets AB. Innan dess arbetat på AP Fastigheter/Vasakronan och på PwC Corporate Finance Real Estate.
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 1 300, stamaktie B: 3 100, preferensaktier 50.

Jerker Holmgren
Jerker Holmgren
Affärs och projektutvecklingschef
Jerker Holmgren
Jerker Holmgren
Affärs och projektutvecklingschef

Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Jerker har tidigare varit affärsansvarig för projektutveckling på AP Fastigheter, marknadschef och projektchef på Peab samt fastighetschef och projektchef på Skanska Fastigheter.
Innehav per 31 nars 2021: Stamaktie A: 4 000, stamaktie B: 41 500, preferensaktier 0.

Anna Lidhagen Ohlsén
Anna Lidhagen Ohlsén
Fastighetschef
Anna Lidhagen Ohlsén
Anna Lidhagen Ohlsén
Fastighetschef

Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör/Fastighetsekonom
Arbetslivserfarenhet: Anna har tidigare varit Marknadsområdeschef Östra City på Hufvudstaden och Förvaltningschef för Region Stockholm på Corem.
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 0, stamaktie B: 15 514, preferensaktie: 0.