Aktieägare

Största aktieägarna per den 31 mars 2021

Namn Stamaktier A Stamaktier B Preferensaktier Aktiekapital, % Röster, %
Rutger Arnhult via bolag² 16 774 158 161 937 954 1 202 985 47,43 53,96
Gårdarike² 5 787 959 49 676 560 47 355 14,63 17,55
Länsförsäkringar fondförvaltning 837 387 14 112 996 3,94 3,67
Swedbank Robur fonder 951 000 7 000 000 2,10 2,69
Fredrik Rapp privat och via bolag 749 999 7 499 990 2,17 2,45
Handelsbanken fonder 13 276 398 3,50 2,17
Prior & Nilsson 145 836 10 366 560 2,77 1,93
Livförsäkrings AB Skandia 729 075 4 239 768 1,31 1,88
Patrik Tillman privat och via bolag 571 441 5 714 410 40 000 1,67 1,87
Verdipapirfondet Odin Eiendom 7 223 914 1,90 1,18
Fjärde AP-Fonden 606 532 0,16 0,99
Johansson, Andreas 455 581 1 281 485 0,46 0,95
Alfred Berg 144 599 3 462 054 0,95 0,80
Johansson, David 269 077 820 923 0,29 0,57
Nilsson, Magnus 200 000 1 250 000 0,38 0,53
Övriga aktieägare 1 373 548 25 735 301 2 309 660 7,76 6,81
Totalt antal utestående aktier 29 596 192 313 598 313 3 600 000 91,42 100,00
Återköpta aktier¹ 2 913 825 29 630 550 8,58 0,00
Totalt antal aktier 32 510 017 343 228 863 3 600 000 100,00 100,00
¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.
² Innehav som förvaltas genom Ålandsbanken rapporteras för närvarande i EuroClear som ”Ålandsbanken i ägares ställe” med samlad totalsumma, istället för att visa bakomliggande ägande. Dessa uppgifter har justerats manuellt för att bättre reflektera det bakomliggande ägandet.