Aktieägare

Största aktieägarna per den 31 december 2020

Namn Stamaktier A Stamaktier B Preferensaktier Aktiekapital, % Röster, %
Rutger Arnhult via bolag² 15 967 692 159 679 211 512 802 46,44% 52,17%
Gårdarike² 5 787 959 49 476 560 47 355 14,58% 17,52%
Länsförsäkringar fondförvaltning 837 387 14 451 160 0 4,03% 3,72%
Swedbank Robur fonder 951 000 7 000 000 0 2,10% 2,69%
Fredrik Rapp privat och via bolag 749 999 7 499 990 0 2,17% 2,45%
Fjärde AP-Fonden 606 532 5 783 031 57 612 1,70% 1,94%
Livförsäkrings AB Skandia 729 075 4 239 768 0 1,31% 1,88%
Patrik Tillman privat och via bolag 571 441 5 714 410 40 000 1,67% 1,87%
Prior & Nilsson 145 836 8 931 319 0 2,39% 1,69%
Handelsbanken fonder 0 9 646 611 0 2,54% 1,57%
UBS Switzerland AG, NQI 434 307 4 473 970 0 1,29% 1,44%
CBNY – Norges Bank 692 364 949 726 0 0,43% 1,28%
Verdipapirfondet Odin Eiendom 0 7 094 238 0 1,87% 1,16%
Nilsson, Magnus 265 000 1 250 000 0 0,40% 0,64%
Alfred Berg 144 599 1 735 618 0 0,50% 0,52%
Övriga aktieägare 1 713 208 25 672 494 2 942 231 7,99% 7,46%
Totalt antal utestående aktier 29 596 399 313 598 106 3 600 000 91,42% 100,00%
Återköpta aktier¹ 2 913 825 29 630 550 0 8,58% 0,00%
Totalt antal aktier 32 510 224 343 228 656 3 600 000 100,00% 100,00%
¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.
² Innehav som förvaltas genom Ålandsbanken rapporteras för närvarande i EuroClear som ”Ålandsbanken i ägares ställe” med samlad totalsumma, istället för att visa bakomliggande ägande. Dessa uppgifter har justerats manuellt för att bättre reflektera det bakomliggande ägandet.