Aktieägare

Största aktieägarna per den 30 juni 2021

Antal aktier i tusental Stamaktie 
av serie A
Stamaktie
av serie B
Stamaktie
av serie D
Preferens-
aktier
Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Rutger Arnhult via bolag² 33 609 318 745 2 618 2 32,12% 34,98%
Gårdarike² 39 490 48 160 79 26 7,94% 23,58%
Länsförsäkringar fondförvaltning 78 530 7,11% 4,18%
Handelsbanken fonder 62 650 5,67% 3,33%
Banque Internationale a Lux 61 967 5,61% 3,30%
State Street Bank & Trust Co 30 154 105 2,74% 1,61%
Swedbank Robur fonder 1 593 12 498 1,28% 1,51%
CBNY Norges Bank 631 13 290 152 1,27% 1,05%
Prior & Nilsson 18 550 1,68% 0,99%
Union Bancaire Privee 17 020 3 1,54% 0,91%
Fredrik Rapp privat och via bolag 750 7 500 0,75% 0,80%
Alfred Berg 13 682 1,24% 0,73%
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 745 5 196 1 0,54% 0,67%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 493 6 426 248 735 0,72% 0,66%
JP Morgan Chase Bank N.A. 11 995 197 1,10% 0,65%
Övriga aktieägare 12 385 257 314 4 081 10 819 25,76% 21,07%
Totalt antal utestående aktier 89 697 963 677 7 178 11 886 97,05% 100,00%
Återköpta aktier¹ 2 914 29 631 2,95%
Totalt antal aktier, 92 611 993 308 7 178 11 886 100,00% 100,00%

 

¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.

² Innehav som förvaltas genom Ålandsbanken rapporteras för närvarande i EuroClear som ”Ålandsbanken i ägares ställe” med samlad totalsumma, istället för att visa bakomliggande ägande. Dessa uppgifter har justerats manuellt för att bättre reflektera det bakomliggande ägandet.