Corem som hyresvärd

Vi skapar utrymme för att utveckla din affär. Det är vår vision. Det är anledningen till att vi går till jobbet varje dag. Ta oss gärna på orden och ta reda på vad vi kan erbjuda just dig och ditt företag.

Genom lokal närvaro och förvaltning i egen regi garanterar vi snabb service och god marknadskännedom.

Rätt fastigheter i rätt lägen

Våra fastigheter finns på orter med hög tillväxt och i lägen nära stora trafikleder. Det gör dem ideala för verksamhet inom citylogistik, mindre industri och yrkeshandel. Många har flexibla användningsområden och ett flertal har tillhörande kontor.

Förvaltningsområden i storstäder och logistiknav

De flesta av våra fastigheter ligger geografiskt samlade i förvaltningsområden. Det gör att vi kan erbjuda olika typer av lokaler inom samma område och erbjuda kundnära drift och förvaltning.

Vårt bestånd är koncentrerat till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Jönköping, Sveriges främsta logistiknav.

Vi är flexibla – för din skull

Vårt breda och väl samlade fastighetsbestånd gör att vi kan erbjuda en mängd olika lokalalternativ – allt från 1 kvm till 20 000. Vi är flexibla om ni behöver öka eller minska era ytor eller kanske etablera er verksamhet på annan ort. Med våra byggrätter kan vi även erbjuda skräddarsydda nyproduktioner, och utvecklar gärna i samverkan mer er.

En långsiktig och hållbar affärspartner

Corems verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet. Vi ska äga våra fastigheter i många år och prioriterar därför utveckling, förädling och underhåll.

Vi vill vara er affärspartner och som hyresgäst kan ni vara säkra på långsiktiga och givande relationer.

Grönare hus – bättre för alla

Vi jobbar kontinuerligt med att minska energianvändningen och strävar efter att använda sunda byggnadsmaterial i våra fastigheter. Det innebär att vi minskar belastningen på vår miljö och bidrar till ett bättre samhälle. Detta leder även till lägre driftkostnader för oss och därmed lägre hyra för er. Läs mer om vårt miljöarbete här.

Vi arbetar lokalt, och med de bästa

Vi har egen personal på plats för att sköta den dagliga driften och servicen av våra fastigheter. För er som hyresgäst innebär det ni lär känna våra förvaltare och fastighetsskötare och vi kan därmed snabbt vara lyhörda för era behov. Vid större arbeten använder vi noga utvalda leverantörer som vi av lång erfarenhet vet är bäst inom sina områden.

Undrar du något? Välkommen att kontakta din förvaltare.

Sök bland våra lediga lokaler.