PÅMINNELSE OM TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

2018-01-16

Påminnelse om att Corems aktier av samtliga aktieslag idag den 16 januari 2018 handlas exkl. rätt till sammanläggning samt påminnelse om byte av ISIN-kod för samtliga aktieslag, vilket offentliggjordes den 12 januari 2018 och även kommunicerades till marknaden den 10 januari 2018.

Från dagens datum kommer effekten från sammanläggningen att reflekteras i aktiekursen för samtliga aktieslag.

Nya ISIN-koder för Corems respektive aktieslag kommer per dagens datum att vara följande:

          Stamaktier av serie A: SE0010714279

          Stamaktier av serie B: SE0010714287

          Preferensaktier: SE0010714311

Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande kl. [08.00] CET den 16 januari 2018.