MERA MALMÖ FÖR COREM

2018-06-04

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvm, varav merparten utgörs av lager.

Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 mkr/år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 144 mkr. Säljare är Wihlborgs och fastigheterna tillträddes den 1 juni.

Vi är väldigt nöjda med att kunna komplettera och bygga på vårt befintliga fastighetsbestånd i regionen. Det här är en förvaltningsportfölj som passar oss mycket väl, i lägen där vi redan idag är etablerade. Tillsammans med tidigare genomförda förvärv har vi under året ökat vårt bestånd i Malmö med närmare 40 000 kvm”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Attachments