COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A

2017-11-17

Corems stamaktie kommer från och med måndagen 27 november 2017 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet CORE A och aktiens ISIN kod ändras i och med detta och kommer från 27 november 2017 att vara SE0010494856.

Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 10 november 2017 som ett led i införandet av stamaktier av serie B genom fondemission. Namnbytet medför i övrigt inga förändringar för aktien.

Attachments