Corems avyttring av delar av innehavet i Klövern AB till Nrep genomförd

2023-08-17

Den affär som kommunicerades 3 juli 2023 mellan Nrep och Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad har idag genomförts. Fastighetsinvesteraren Nrep har idag tillträtt 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för ca 2,5 mdkr, samt tillfört ytterligare 1 mdkr via en riktad nyemission.
 

Affären innebär en likviditetseffekt för Corem, uppgående till 1,4 miljarder kronor. Efter transaktionen uppgår Corems ägarandel i Klövern till cirka 17 procent.

 

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vVD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.