Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

2024-03-27

Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023 finns nu att ladda ned från Corems webbplats www.corem.se. Den tryckta versionen beräknas vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via info@corem.se.  

Den engelska versionen av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen planeras att läggas ut på webbplatsen under vecka 19.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 klockan 15:00 CET.

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.