Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021

2022-04-04

Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 finns nu att ladda ned från Corems webbplats www.corem.se. Den tryckta versionen beräknas vara tillgänglig under vecka 17 och går att beställa via info@corem.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen planeras att läggas ut på webbplatsen under vecka 20.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 08-503 853 49, anna-karin.hag@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.