COREM VÄXER I STOCKHOLM OCH LÄMNAR NORRKÖPING GENOM BYTESAFFÄR MED KLÖVERN

2017-10-11

Corem genomför en bytesaffär med Klövern som innebär förvärv av tre fastigheter och tomträtten till en fastighet i Stockholmsområdet, samt försäljning av tre fastigheter i Norrköping och tomträtten till en fastighet i Stockholm.

Förvärvade fastigheter är Sollentuna Ringpärmen 6, Sollentuna Revisorn 3, Järfälla Kallhäll 9:36 samt Stockholm Konsumenten 3. De har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 24 200 kvm och ett hyresvärde som uppgår till 22 mkr.

Samtliga förvärvade fastigheter är belägna i närheten av Corems befintliga bestånd i regionen. Fastigheterna kompletterar beståndet väl och bidrar genom den ökade geografiska koncentrationen till att förvaltningen effektiviseras.

Stålet 3, Bronsen 2 och Slakthuset 14 i Norrköping samt Singeln 13 i Stockholm avyttras samtidigt till Klövern. De avyttrade fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara area omfattar 27 300 kvm, med ett hyresvärde som uppgår till 17 mkr.

Transaktionerna görs som bolagsaffärer, där det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 238 mkr och underliggande fastighetsvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till cirka 152 mkr. Mellanskillnaden i bytesaffären regleras kontant.

Tillträde respektive frånträde är planerat till den 1 december 2017.

På grund av Klöverns närståendeställning till Corem samt transaktionsbeloppets storlek ska beslut om förvärven respektive försäljningarna fattas av bolagsstämman i Corem. Transaktionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande och Corem har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma inom kort. 

Attachments